Scroll Top
PRECARIO
PRECARIO

Wonen op het water wordt onbetaalbaar

De precarioverdubbeling van de afgelopen tijd is onredelijk en brengt veel woonbootbewoners in de problemen. Gemiddeld zijn bootbewoners 100 euro per maand meer gaan betalen aan woonlasten.  

Terwijl walbewoners kunnen rekenen op voorspelbare en geleidelijke verhogingen van woonlasten, worden bootbewoners geconfronteerd met steeds hogere en onvoorziene woonlasten. Wonen op het water lijkt daardoor alleen nog weggelegd voor rijke Amsterdammers.

Om de problemen onder de aandacht te brengen hebben we eind 2020 een Precarioboekje aangeboden aan de gemeenteraad. In het boekje wordt uitgelegd dat de precarioverdubbeling is doorgevoerd op basis van misleidende cijfers. Lees de verhalen van bootbewoners over de gevolgen van de precarioverhoging voor hun leven.

Politiek

De precarioverhoging was ingegeven door gewenste politieke uitkomsten. Pas door een Wob-verzoek van onze vereniging kwam dat aan het licht.

De wethouder suggereerde dat bootbewoners te weinig betalen voor hun ligplaatsen en dat daarom de tarieven omhoog moeten. Maar uit zijn eigen gegevens, die hij niet deelde met de gemeenteraad, blijkt dat in Amsterdam al het hoogste liggeld werd betaald. In de periode 2020 – 2021 werd deze ook nog eens verdubbeld. 

Ondanks het Precarioboekje, talloze e-mails, media-aandacht en rumoer op sociale media was de overgrote meerderheid van de raad doof voor onze argumenten. Zij stapte over het gebrek aan essentiële democratische waarborgen heen, met stilzwijgen of door ontkenning. 

Naar de rechter

We stapten naar de rechter om beroep in te stellen tegen de schandalige precarioverhoging. We wisten dat de rechter waarschijnlijk uit zou gaan van een zorgvuldige politieke afweging door de gemeenteraad. We hoopten dat de Toeslagenaffaire de rechter ruimte zou bieden een grens te trekken voor onredelijke politieke besluitvorming. De gevolgen voor bootbewoners zijn weliswaar niet te vergelijken met die van de Toeslagenslachtoffers, maar de bestuurlijke en politieke houding is dat wel. Bovendien:  Waar vinden wij anders bescherming tegen een overheid die op valse gronden een forse en onredelijke belastingverhoging doorvoert?

Rechterlijke uitspraak

In april 2022 ontvingen wij de voor ons teleurstellende uitspraak van de rechtbank: ons beroep tegen de verdubbeling van het precariotarief is verworpen: `De rechtbank stelt voorop dat de gemeenteraad bevoegd is om gemeentelijke belastingverordeningen vast te stellen en dat de rechter zich niet mengt in de politieke afwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld.´

Hoewel horecaondernemers vanwege de Coronacrisis tot twee keer toe vrijgesteld werden van precario, bleef de verdubbeling van de precario voor bootbewoners gewoon staan. Hoewel de Coronamaatregelen ook bootbewoners hebben getroffen en de precario voor bootbewoners een directe verhoging van de woonlasten is. De rechtbank vindt echter dat de gemeenteraad ook hier beslissingsruimte heeft: ‘om andere groepen, zoals woonbootbewoners, niet dit voordeel toe te kennen’.

Hoger beroep

De Landelijke Woonboot Organisatie (LWO) ziet kansen voor hoger beroep. Daarom hebben we gezamenlijk hoger beroep aangetekend.

Hoger beroep april 2023

Op twaalf april diende het hoger beroep dat een aantal woonboot bewoners (gesteund door de WVA) hebben aangespannen tegen de exorbitante verhoging van de precariobelasting.
De eerdere rechtszaak (het beroep) hadden wij verloren. Maar, gezien de onderbouwing van de uitspraak, zagen wij betere aanknopingspunten om hiertegen in hoger beroep te gaan.

Waar gaat het ons om:
1) Wij zijn het niet eens met de argumentatie van de gemeente (stijging grondprijzen) om deze verhoging te rechtvaardigen. Die grondprijsstijging zit namelijk ook al in de roerende ruimtebelasting via de WOZ waarde;
2) Wij staan niet achter de belastingsoort, precario, waar wonen volgens ons niet in thuis hoort. Precario is bedoeld voor het (tijdelijke) gebruik van de openbare ruimte (denk aan terrassen) terwijl wij permanent de openbare ruimte gebruiken en dus onttrekken voor bewoning;

Jantien de Laaf, onze jurist, kreeg als eerste het woord om een en ander toe te lichten. De rechter stelde een aantal vragen om een en ander te verduidelijken. Daarna kreeg de belastingdienst het woord maar werd al snel onderbroken door de rechter die kritiek had op de onvolledigheid van de ingediende stukken waarop de raad geen weloverwogen besluit had mogen nemen. De belastingdienst krijgt nu een aantal weken om ontbrekende stukken in te leveren en wij krijgen een tweetal weken om daar op te reageren.

Meer informatie

Projectleider WVA: Michel Groen
Stuur een e-mail

Precariobelasting is de gemeentelijke belasting die betaald moet worden voor het hebben van voorwerpen op, boven of in gemeenschappelijke grond of op, in of onder openbaar water.

Precariorecht is het recht op het hebben van voorwerpen op, boven of in bovengenoemde openbare ruimte zolang de eigenaar dat toestaat.

Kijk hier het fragment terug over precario tijdens het Grote Woonboten Verkiezingsdebat van 14 februari 2022.

Nieuws over precario