Scroll Top

WVA roept gemeente op precarioverhoging terug te draaien

De verhoogde precariotarieven voor woonboten zijn niet redelijk, willekeurig en bovendien gebaseerd op onvolledige informatie.

Daarom heeft de Woonbootvereniging Amsterdam een positionpaper opgesteld waarin wordt opgeroepen om het vorig jaar genomen besluit over de precariotarieven voor woonboten terug te draaien.

“Wij zijn geschrokken van het gebrek aan democratische waarborgen, zowel wat betreft de selectieve informatievoorziening door de wethouder financiën, als de wijze waarop de Belastingdienst onze wettelijke rechten terzijde heeft geschoven.”

Download Positionpaper Precario