Scroll Top

Precario 2020 – Nieuw bezwaarschrift met aanvullende gronden

Heb je nog geen bezwaar ingediend tegen de precarioverhoging en/of een pro forma bezwaarschrift verstuurd? Download dan nu het bezwaarschrift waarin aanvullende gronden zijn opgenomen.

Neem de tekst goed door, vorm zelf je oordeel en pas de tekst aan voor jouw individuele omstandigheden. Dat dwingt de ontvangende instantie om ook individueel en zorgvuldig te reageren.

Kun je je niet vinden in een van de onderdelen in het document? Kopieer dan datgene waar je wél achter staat.

Vergeet niet je gegevens te controleren en vermeld je vorderingsnummer en eventueel correspondentienummer.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op via info@woonbootverenigingamsterdam.nl

Download Gronden bezwaar precariobelasting