Scroll Top
WELSTAND
WELSTAND

Schoonheid op het water

Bij verbouw of vervanging van een woonboot is tegenwoordig een WABO vergunning nodig. Er gelden strikte normen, waardoor verbouw of vervanging soms een langdurig proces is.

Recreatie 01

Welstandseisen zijn strikt

Sinds 1 januari 2018 is in de “wet verduidelijking voorschriften woonboten” vastgelegd waar de verbouwing of vervanging van een woonboot aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een WABO vergunning. Voor de gemeente Amsterdam is deze wet aanleiding geweest om de welstandsnormen voor woonboten aan te scherpen. Deze normen zijn beschreven in het document “Welstand op het water”. In dit document wordt voor de hele de stad Amsterdam de verschillende welstandniveaus en uitgangspunten beschreven voor alle type woonboten. De ervaring van een aantal WVA- leden leert dat deze welstandsnormen strikt zijn, waardoor het voldoen aan alle normen een langdurig traject kan zijn.  

Versimpelen aanvraag

Vervanging en verbouwing van woonboten is van alle tijden. Munitieschepen werden verbouwd tot woonboten, maatvoering van vrachtschepen werd aangepast om te voldoen aan ligplaatsmaten en patrijspoorten, terrassen en toegangsdeuren werden toegevoegd om de leefbaarheid aan boord te vergroten.

De WVA staat in nauw contact met de Welstandscommissie van de gemeente Amsterdam om het verkrijgen van goedkeuring van welstand te vereenvoudigen. Dat doet de WVA in samenwerking met een aantal woonbootarchitecten.  

Meer informatie

Projectleider WVA: Joost Steltenpool
Stuur een e-mail

De nota Welstand op het Water | Gemeente Amsterdam

Op Ruimtelijkeplannen.nl vind je bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Project nulmeting | Gemeente Amsterdam

WABO aanvraag | Omgevingsloket

Nieuws over welstand