Scroll Top

‘Raadsleden, kijk ook naar hoge lasten voor woonboten’

De gemeente ziet bootbewoners over het hoofd bij het aanpassen van afspraken over de precariobelasting. Deze Amsterdammers zien zich straks genoodzaakt te verhuizen vanwege de hoge woonlasten, zegt Sander Rutten, voorzitter van de woonbootvereniging in Het Parool.

Afgelopen jaren hebben woonbootbewoners keer op keer vergeefs bij de Stopera aangeklopt. Op de kleine oppositiepartijen na hield de gemeenteraad vast aan de verdubbeling van de precariobelasting voor bootbewoners, in de praktijk een woonlastenverhoging van gemiddeld 1200 euro per jaar. Volgens de coalitiepartijen is in het coalitieakkoord van 2014 nu eenmaal afgesproken dat het precario voor terrassen en voor bootbewoners twee miljoen euro moet opleveren. Deze afspraak zou in beton gegoten zijn.

Maar voor het tweede jaar op rij blijkt het wel degelijk mogelijk deze afspraak te herzien. Horecaondernemers worden dit jaar – net als vorig jaar – vrijgesteld van het precario. De wethouder wil de ondernemers tegemoet komen met een lastenverlichting vanwege de gevolgen van de coronacrisis. Maar voor bootbewoners blijft de verdubbeling van het precario gewoon staan. Terwijl de coronacrisis niet alleen de 1200 Amsterdamse horecaondernemers financieel hard geraakt heeft, maar ook de 2000 bootbewoners.

Als bootbewoners verliezen wij steeds meer het vertrouwen in het stadsbestuur. Door een Wob-verzoek van onze vereniging kwam vorig jaar aan het licht dat de wethouder de raad op het verkeerde been had gezet. De wethouder had namelijk gesuggereerd dat bootbewoners te weinig precario betaalden voor hun ligplaatsen. Daarom moesten de tarieven omhoog. Maar uit gegevens die hij niet deelde met de gemeenteraad, bleek dat niet te kloppen. Amsterdamse bootbewoners betaalden in 2019, in vergelijking met andere delen van Nederland, al het meeste aan precario. In de periode 2020-2021 werd het precario ook nog eens verdubbeld.

In een boekje presenteerden we de raadsleden vorig jaar de door de wethouder achtergehouden informatie. Desondanks en ondanks talloze e-mails, media-aandacht en rumoer op sociale media was de overgrote meerderheid van de raad doof voor onze argumenten. En ook nu weer laat het college ons in de kou staan door de precarioafspraken uit het coalitieakkoord wel aan te passen voor horecaondernemers, maar niet voor bootbewoners.

Wij doen een klemmend beroep op alle raadsleden om met hun hart te kijken naar de woonlasten van bootbewoners. Het kan toch niet zo zijn dat gewone Amsterdammers de stad moeten verlaten omdat wonen op een schip niet meer betaalbaar is?

Sander Rutten (voorzitter Woonbootvereniging), Amsterdam