Scroll Top

Precario voor waterbewoners blijft in 2018 nog gelijk

De tarieven voor precario woonboten, vlotten en aanhorigheden blijven in 2018 ongewijzigd. Dat geldt ook voor het liggeld voor bedrijfsvaartuigen. Dat blijkt uit een brief van de wethouder Financiën. 

De tarieven blijven ongewijzigd omdat de gemeente nog verder onderzoekt hoe marktconforme tarieven van wonen op het water kunnen worden bepaald. Dit is de strekking van de brief die wethouder Financiën Udo Kock begin december stuurde aan de vereniging Waterwonen Amsterdam.

Zorgen over stijgende tarieven

De vereniging had deze zomer tijdens de vergadering van de raadscommissie Financiën haar zorgen uitgesproken over plannen de tarieven vanaf 2018 te laten stijgen. Op deze manier wil ze een marktcomforme beprijzing van land en water mogelijk maken. Uitingen hierover zijn terug te vinden in de voordracht ‘Wijzigingen van de Verordening op de heffing en invordering van de precariobelasting 2017’.

Nieuw college

Volgens de laatste berichten zullen onderzoek en beslissingen omtrent een marktconforme hoogte van de precariotarieven volgend jaar door het nieuwe college worden voortgezet. Dat is derhalve na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Inspraak vereniging

De raadsvergadering van 22 juni 2017, met het inspreken van de Vereniging Waterwonen Amsterdam en de reacties daarop, zijn online terug te zien (tijdcode 00:02:58).

Kijk hier de raadsvergadering terug