Scroll Top

Pro forma beroep tegen beslissing op bezwaar precariotarieven

De Woonbootvereniging Amsterdam adviseert haar leden om pro forma beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de belastingdienst op het bezwaar tegen de precarioaanslag.

De Woonbootvereniging Amsterdam (WVA) is bezig met het aanvechten van de verhoogde precariotarieven voor woonboten voor 2020.

Wij adviseren onze leden om op de kortst mogelijke termijn pro forma beroep aan te tekenen tegen de beslissing op bezwaar die zij hebben heeft ontvangen van de belastingdienst in reactie op hun bezwaar tegen de precarioaanslag. Dit kan bij de rechtbank Amsterdam, hieronder leggen wij uit hoe onze leden dit het beste kunnen doen.

Griffiekosten

Voor diegenen die wellicht de procedure niet kennen: ‘pro forma beroep’  aantekenen betekent dat het beroep is geregistreerd bij de rechtbank en dat daarmee de beroepstermijn veilig is gesteld: de rechtbank zal u dan een bevestiging sturen met een nieuw procedurenummer en een termijn waarbinnen de gronden voor het beroep moeten worden ingediend. Bovendien bent u leges verschuldigd aan de rechtbank voor het aanspannen van het beroep. Het griffierecht voor een belastingzaak bedraagt € 48,-. U zult daarvoor van de rechtbank een rekening krijgen. Betaal deze tijdig. Als we de zaak verliezen, krijgt u de griffierechten niet terug. Als we in het gelijk worden gesteld op een van de punten in de gronden van het beroep, dan moet de gemeente het griffierecht aan iedereen vergoeden.

Download het standaardformulier voor het indienen van het pro forma beroep

Het  tijdig indienen van het pro forma beroepsschrift is uw eigen verantwoordelijkheid. WVA is niet in staat om voor al haar leden individueel deze procedure te starten. Wel zal de advocaat van de WVA aan de hand van de ontvangen hoeveelheid pro forma beroepschriften een verzoek tot voeging indienen van al de beroepsschriften bij de rechtbank. Dat betekent dat alle beroepsschriften tegelijk worden behandeld.

Invullen pro forma formulier

Vul op het pro forma formulier de datum, uw naam en adres in en het procedure nummer van de gemeente dat op uw beslissing op bezwaar vermeld staat. Vergeet niet te ondertekenen.
Voeg tevens een duidelijk leesbare kopie bij van de beslissing op bezwaar. Stuur dit tezamen op naar het op het pro forma vermelde adres van de rechtbank.

Mail de gegevens ook naar de WVA

Mail daarna een duidelijke leesbare kopie van uw pro forma beroepschrift en de beslissing op bezwaar ook naar de mailbox van WVA. (mailadres) Daarmee kunnen we alvast een dossier samenstellen voor de zitting.

Machtigen advocaat WVA

Voor het gevoegd behandelen door onze advocaat van alle zaken die door u individueel zijn aangespannen, is een machtiging van u nodig. Op termijn plaatsen we een machtigingsformulier op de site: daarmee kunt u , als u dat wenst, onze advocaat machtigen om de (gevoegde) zaak voor u te voeren bij de rechtbank. De kosten voor de advocaat worden gedragen door de WVA.

U kunt dat machtigingsformulier downloaden van de site, invullen, ondertekenen (!) en een goede scan terugsturen naar onze mailbox. Let wel, alleen goede scans kunnen makkelijk worden afgedrukt. Dus alleen goed leesbare scans worden behandeld. De rechtbank neemt geen genoegen met rommelige foto’s etc. en de WVA heeft niet genoeg menskracht om daarover met iedereen te corresponderen.

Ook zal de WVA binnenkort de gronden voor het beroep plaatsen op de site. Deze gronden kunt u overnemen en moet u indienen (ook als u onderdeel bent van de gevoegde zaken!) en binnen de nieuwe, door de rechtbank aangegeven termijn, met de vermelding van de al bij de rechtbank door uw ingediende gronden van uw bezwaar als zijnde  ‘herhaald en ingelast‘ bij de gronden beroep, op sturen naar de rechtbank.

Resumerend:

  1. Stel pro forma beroep in bij de rechtbank Amsterdam: download het formulier, vul in en stuur op, samen met de beslissing op bezwaar. Adres en andere gegevens vindt u op het formulier.
  2. Na ontvangstbevestiging en nieuw procedurenummer van rechtbank scan daarvan sturen naar mailbox WVA.
  3. Download machtiging en gronden beroep. (worden binnenkort geplaatst op de website). Stuur gronden beroep naar de rechtbank en vul machtiging in en stuur een goede scan daarvan naar mailbox WVA.
  4. WVA gaat samen met Paulien Willemsen (advocaat) de zaak namens de leden die daarvoor hebben gekozen de gevoegde zaken verdedigen bij de rechtbank.

De komende weken plaatsen wij op deze website alle aan deze zaak gerelateerde informatie en documenten.

Download het standaardformulier voor het indienen van het pro forma beroep