Scroll Top
NULMETING
NULMETING

Gemeente inventariseert woonboten

Met het project Nulmeting wil de gemeente inventariseren in hoeverre woonboten in Amsterdam voldoen aan de eigen ligplaatsvergunning. De gemeente handhaaft op grote afwijkingen en onveilige situaties.
positionpaper

Handhaven op ‘excessen’ op het water

Een tijdje geleden heeft de rechtbank in Groningen bepaald dat niet varende,  woonboten bouwwerken zijn. Daarmee moeten woonboten voldoen aan de geldende bestemmingsplannen en het bouwbesluit.

De gemeente Amsterdam heeft naar aanleiding van deze uitspraak een zogenaamde nulmeting heeft uitgevoerd. Van nagenoeg alle woonboten in Amsterdam is de exacte maatvoering vastgesteld.

Momenteel handhaaft de gemeente op excessen. Er is sprake van een exces wanneer bij een woonboot (1) de maatvoering aanzienlijk afwijkt van het bestemmingsplan en/of (2) die een onveilige situatie creëert.

WABO nodig voor (ver)bouw en (ver)koop

Omdat woonboten bouwwerken zijn, is voor verbouw, nieuwbouw of vervanging van een woonboot een WABO omgevingsvergunning nodig.

Wanneer de woonboot niet voldoet aan de maatvoeringseisen zoals in het bestemmingsplan vermeld zijn, bestaat geen automatisch recht op een WABO omgevingsvergunning. 

In dat geval wordt gekeken naar de zogenoemde nulmeting die de gemeente op alle woonboten in de stad heeft uitgevoerd en de maatvoering in de ligplaatsvergunning. Op basis van deze gegevens wordt bepaald wat wel en niet mag bij verbouw, nieuwbouw of koop.

Meer informatie

Projectleider WVA: Joost Steltenpool
Stuur een e-mail

Op Ruimtelijkeplannen.nl vind je bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Project nulmeting | Gemeente Amsterdam

WABO aanvraag | Omgevingsloket

Nieuws over nulmeting