Scroll Top

Voorzitter WVA roept de gemeenteraad opnieuw op de precarioverhoging te schrappen

WVA-voorzitter Sander Rutten heeft namens de Woonboten Coalitie Amsterdam ingesproken bij de Raadscommissie Financiën, Economische Zaken en Duurzaamheid (FED) over de enorme precarioverhoging. Hierbij de tekst.

Beste Raadsleden,

Allereerst dank voor uw tijd en aandacht. Fijn dat er weer fysiek ingesproken kan worden, desondanks maak ik graag gebruik van de mogelijkheid om digitaal vanuit Rotterdam in te spreken.

Opnieuw lijkt het college van B&W in Amsterdam de bootbewoners te vergeten. Vorig jaar besloot het college de precario voor horeca ondernemers op te schorten, maar de 1200 euro – 100 euro in de maand, extra precariolasten voor bootbewoners niet.

In het coalitieakkoord van 2018 werd afgesproken de opbrengst van de precario permanent te verhogen met 2 miljoen euro per jaar. Deze verhoging moest gelijkelijk verdeeld worden over terrassen en woonschepen. Dat betekende een gemiddelde verhoging per maand van 100 euro extra aan woonlasten voor bootbewoners.

Dit jaar verwacht het college dat de ongelijkheid in de stad verder toeneemt en dat meer mensen in de bijstand, WW of schuldhulpverlening belanden. Daarom hoeven horecaondernemers ook komend jaar geen precariobelasting te betalen. Maar waarom moeten de circa 2.000 booteigenaren deze enorme belasting komend jaar wel opnieuw ophoesten?

De Woonboten Coalitie Amsterdam roept de gemeenteraad van Amsterdam op de precariolasten voor bootbewoners te schrappen, zoals dat ook is gedaan voor horeca ondernemers.

Bootbewoners kunnen de precario niet terug verdienen, omdat ze deze belasting betalen om te kunnen wonen. Bovendien is het voor bootbewoners in de praktijk niet mogelijk kwijtschelding aan te vragen.

De Coronacrisis, de stijgende energieprijzen en de onverwachte gemeentelijke woonlastenverhoging drukken zwaar op bootbewoners.

Naast de oproep om voor komend jaar de precario ook voor bootbewoners te schrappen of in ieder geval de verhoging terug te draaien wil de Woonboten Coalitie ook graag in gesprek met de wethouder. We hebben constructieve ideeën over een eerlijke ligplaatsregeling met zekerheid voor bootbewoners. Die leggen we graag aan de wethouder voor.

Dank voor uw aandacht,

Namens de Woonboten Coalitie Amsterdam,

Sander Rutten,
Voorzitter Woonbootvereniging Amsterdam