Scroll Top
WOONBOTENCOALITIE AMSTERDAM
WOONBOTENCOALITIE AMSTERDAM

Samen voor een betere positie van woonbootbewoners

De Woonboten Coalitie Amsterdam (WCA) is een samenwerking van de woonbotenverenigingen in Amsterdam. De WCA zet zich in voor een sterkere positie van bootbewoners in Amsterdam. Dat is hard nodig, want de belangen van bootbewoners worden onvoldoende meegewogen bij het beleid. Dat moet anders!

WCA logo transparant pix

De WCA zet zich in voor concrete onderwerpen zoals

 • Ligplaatszekerheid
 • Recreatie op het water
 • Project Nulmeting
 • Baggerwerkzaamheden

Ligplaatszekerheid

Ligplaatszekerheid is een belangrijk punt voor bijna alle bootbewoners. Het raakt namelijk ook de financierbaarheid van je schip of ark.

De WCA wil een betaalbare ligplaatsregeling, waarbij ligplaatszekerheid voor bootbewoners nu en in de toekomst geregeld is.

vervanging-02
Recreatie 01

Recreatie op het water

Veel bootbewoners genieten, net als andere Amsterdammers, van het water. Helaas is er ook sprake van overlast: te hard varen door rondvaartboten en pleziervaartuigen, geluidsoverlast, rotzooi in en rond het water, zoals afval en wild plassen en zwemsteigers nabij bewoning.

De WCA wil praktische oplossingen voor recreatie op het water: 

 • Kleinschalige en buurtgebonden recreatie 
 • Uitbreiden aantal kleine zwemsteigers in de stad, op voldoende afstand van bewoning 
 • Invoering van eenrichtingsverkeer op smalle doorgangen.

Project Nulmeting

Handhaven op ‘excessen’ op het water

Met het project Nulmeting wil de gemeente inventariseren in hoeverre woonboten in Amsterdam voldoen aan de eigen ligplaatsvergunning. Vervolgens gaat de gemeente handhaven op excessen en onveilige situaties.

De Woonboten Coalitie Amsterdam wil een betrouwbare aanpak met goede communicatie.

vervanging-05
Amsterdam-video-02

Baggerwerkzaamheden

Bij het uitbaggeren van doorvaartroutes ontstaan soms problemen. Individuele bootbewoners kunnen letterlijk vast komen te zitten. Overheidsorganisaties verwijzen naar elkaar voor een oplossing.

De Woonboten Coalitie Amsterdam wil een oplossing voor deze problematiek.

Wat kun je doen?

Voor maximale impact hebben we ook jouw hulp nodig!

 • Heb je een goed idee voor een betere ligplaatsregeling?
 • Ervaar je overlast door recreatie bij jouw ark of schip?
 • Ben je of verwacht je aangemerkt te worden als ‘exces’ door de gemeente Amsterdam?
 • Ervaar je problemen door (het uitblijven van) baggerwerkzaamheden of dreig je in de problemen te komen?
Screenshots-woonboten-01

Samen sterk

Wil je meer info of je aansluiten met jouw vereniging of comité?
Stuur een mailtje naar info@woonbootverenigingamsterdam.nl 

Nieuws WCA