Scroll Top

Bootbewoners vogelvrij

Het beroep tegen de verdubbeling van het precariotarief is verworpen. De rechter wil zich niet mengen in de politieke afwegingen van de gemeenteraad.

PERSBERICHT – Uitspraak Rechtbank Amsterdam over precario.

Afgelopen jaren klopten bootbewoners keer op keer vergeefs aan bij de Stopera. Een kleine groep van 2000 Amsterdammers moet jaarlijks 1 miljoen euro voor de Amsterdamse schatkist ophoesten. Dat betekent een woonlastenverhoging van gemiddeld € 1200 per jaar.

Wethouder zet raad op verkeerde been
Deze woonlastenverhoging was ingegeven door gewenste politieke uitkomsten. Pas door een Wob-verzoek van onze vereniging kwam dat aan het licht.

De wethouder suggereerde dat bootbewoners te weinig betalen voor hun ligplaatsen en dat daarom de tarieven omhoog moeten. Maar uit zijn eigen gegevens, die hij niet deelde met de gemeenteraad, blijkt dat in Amsterdam al het hoogste liggeld werd betaald. In de periode 2020 – 2021 werd deze ook nog eens verdubbeld.

In een leesbaar boekje presenteerden we de raadsleden de door de wethouder achtergehouden informatie. Ondanks dit informatieboekje, talloze e-mails, media-aandacht en rumoer op sociale media was de overgrote meerderheid van de raad doof voor onze argumenten. Zij stapte over het gebrek aan essentiële democratische waarborgen heen, met stilzwijgen of door ontkenning.

Bootbewoners stappen naar de rechter
Hoewel een beroepsprocedure werd ontraden – omdat de rechter er nu eenmaal van uitgaat dat de gemeenteraad een zorgvuldige politieke afweging heeft gemaakt – stapten we desondanks naar de rechter.

We hoopten dat de Toeslagenaffaire, waar gewone burgers door de overheid werden vermalen, de rechter ruimte zou bieden een grens te trekken voor onredelijke politieke besluitvorming. De gevolgen voor bootbewoners zijn weliswaar niet te vergelijken met die van de Toeslagenslachtoffers, maar de bestuurlijke en politieke houding is dat wel. Bovendien: waar vinden wij anders bescherming tegen een overheid die op valse gronden een forse en onredelijke belastingverhoging doorvoert?

Uitspraak rechter
Deze week ontvingen wij de voor ons teleurstellende uitspraak van de rechtbank: ons beroep tegen de verdubbeling van het precariotarief is verworpen: ‘De rechtbank stelt voorop dat de gemeenteraad bevoegd is om gemeentelijke belastingverordeningen vast te stellen en dat de rechter zich niet mengt in de politieke afwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld.’ (rechtsoverweging 12).

Hoewel horecaondernemers vanwege de Coronacrisis tot twee keer toe vrijgesteld werden van precario, bleef de verdubbeling van de precario voor bootbewoners gewoon staan. Hoewel de Coronamaatregelen ook bootbewoners heeft getroffen en de precario voor bootbewoners een directe verhoging van de woonlasten is. De rechtbank vindt echter dat de gemeenteraad ook hier beslissingsruimte heeft: ‘om andere groepen, zoals woonbootbewoners, niet dit voordeel toe te kennen’. (rechtsoverweging 26 en 27)

We bestuderen de uitspraak voor mogelijke vervolgstappen.

Raadsleden hebben buikpijn
Tijdens het Grote Woonboten Verkiezingsdebat van 14 februari 2022 spraken raadsleden van zowel coalitie als oppositie zich unaniem uit tegen de forse woonlastenverhoging voor de kleine groep bootbewoners. Deze quote van een raadslid van de coalitie is veelzeggend: “Ik vond het een forse verhoging en heb daar buikpijn van gehad”.

Coalitieakkoord 2022
Wij doen een klemmend beroep op de formerende partijen de precarioverhoging terug te draaien en in het coalitieakkoord afspraken te maken over een betaalbare ligplaatsregeling, waarbij ligplaatszekerheid nu en in de toekomst geregeld is. Het kan toch niet zo zijn dat gewone Amsterdammers de stad moeten verlaten omdat wonen op een schip niet meer betaalbaar is?

Contact
Wilt u de uitspraak toegestuurd krijgen? Wilt u meer informatie of in contact komen met bootbewoners die geraakt zijn door de hoge woonlastenverzwaring? Neem contact op met Laura Prat Bertrams via laura@woonbootverenigingamsterdam.nl of via 06 1179 1887.

Kijk hier het fragment terug over precario tijdens het Grote Woonboten Verkiezingsdebat van 14 februari 2022: