Scroll Top
LIGPLAATSZEKERHEID
LIGPLAATSZEKERHEID

Wonen verdient zekerheid - ook op het water

Ligplaatszekerheid is een belangrijk punt voor bijna alle bootbewoners. Het raakt namelijk ook de financierbaarheid van een woonschip of woonark.

De afgelopen jaren hebben veel bootbewoners stress ervaren door de verdubbeling van de precariolasten in twee jaar. Dat betekende een netto woonlastenverhoging van gemiddeld € 1200 per jaar per huishouden! 

Daarom is het van belang dat er een betaalbare ligplaatsregeling komt, waarbij ligplaatszekerheid nu en in de toekomst geregeld is. 

Wij willen een oplossing die het voor iedere bootbewoner beter maakt.

  • Geen verhoging maandelijkse woonlasten 
  • Duidelijkheid over wat je in de toekomst betaalt
  • Zekerheid over overdraagbaarheid van de ligplaatsvergunning
  • Betere uitgangspositie voor financierbaarheid van woonarken en woonschepen

Onzekerheid in vele opzichten

Het huidige systeem van precario geeft onzekerheid over de rechtspositie van bootbewoners.

  • De overdraagbaarheid van de ligplaatsvergunning is uiteindelijk afhankelijk van de goodwill van de gemeente.
  • Bootbewoners zijn vogelvrij voor wat betreft verhogingen van de precariobelasting.
  • Er is een probleem met de financierbaarheid van schepen en arken: alleen de Rabobank verstrekt scheepshypotheken en rekent ook nog eens 0.8% meer aan rente voor de lening.

Meer informatie

Projectleider WVA: Michel Groen 
Stuur een e-mail

Nieuws over ligplaatszekerheid