Scroll Top

Precario 2020 verdubbeld?

De Gemeente wil de ligplaatstarieven voor Amsterdamse woonbootbewoners in twee jaar tijd bijna verdubbelen. Na een harmonisatie van de tarieven in 2016 die voor sommige waterbewoners een verhoging en voor anderen een verlaging betekende, werkt de gemeente nu verder aan haar plan de tarieven de komende twee jaar drastisch te verhogen.

Bedroegen de tarieven in 2019 nog circa 7 euro per m2, in 2022 kan dit afhankelijk van de locatie oplopen tot 13 euro per m2. Het hoogste precariotarief blijft daarmee onder het bedrag dat de provincie Noord-Holland voor woonschepen in Amsterdam als uitgangspunt heeft vastgesteld. Ook wordt een regeling voorgesteld waarbij gebruikers van woonboten kwijtschelding kunnen aanvragen. Hoe deze regeling in zijn werk gaat en wie er voor in aanmerking komt, is nu nog onduidelijk. Woonbootvereniging Amsterdam onderzoekt op dit moment of de plannen van de gemeente juridisch gezien juist onderbouwd zijn.

De vergadering is donderdag 17 oktober 2019 om 13.30 uur in de commissiezaal in het stadhuis.

Inspreken bij de raadscommissie?
Je kan je tot 24 uur voor de vergadering telefonisch 020 552 2224 of online aanmelden. Meer informatie over inspreken vind je op onze site.

Relevante links