Scroll Top

WVA biedt raadsleden precarioboekje aan tegen belastingverdubbeling

Om de druk tegen de verdubbeling van precariobelasting op te voeren heeft de WVA een boekje aangeboden aan de raadsleden. Het boekje Bootbewoners: gewone Amsterdammers bevat argumenten tegen verhoging en interviews met woonbootbewoners.

Dit jaar zijn wij, bootbewoners, gemiddeld per maand € 100 extra aan woonlasten gaan betalen. Andere Amsterdammers niet, dat vinden wij onbegrijpelijk. Daarbovenop komt de aangekondigde stijging van de ozb en de afvalstoffenheffing.

Wonen is een basisbehoefte. Bewoners op de wal kunnen rekenen op voorspelbare en geleidelijke verhogingen van woonlasten, maar als bootbewoners worden wij geconfronteerd met steeds hogere en onvoorziene woonlasten.

Wonen op het water lijkt daardoor alleen nog weggelegd voor rijke Amsterdammers. We zien nu al dat onze minder kapitaalkrachtige buren hun schip verkopen en de stad moeten verlaten.

Vanwege de coronacrisis is de precario voor de horeca wel opgeschort, maar voor ons niet. Alsof deze crisis ons niet raakt. Wij bootbewoners zijn gewone Amsterdammers. We hebben schoolgaande kinderen, een karig pensioentje, we zijn ondernemers, hebben onzekere zzp-contracten, arbeidscontracten en alles wat daartussen zit.

Waarom heeft de raad toch met deze exorbitante verhoging voor bootbewoners ingestemd? Belangrijke informatie, waarover de wethouder wel beschikte, werd verleden jaar niet met de raad gedeeld.

Wij vinden dat een besluit met zulke grote gevolgen voor zo’n kleine groep (circa 2000 booteigenaren) genomen moet worden op basis van alle relevante gegevens.

Download Precarioboekje (PDF)