Scroll Top

Facebook groep opgericht voor info over precarioverhoging

Een Facebook groep ligt waterbewoners in Amsterdam in over de aangekondigde ‘forse verhoging’ van het liggeld.

Een nieuwe Facebook groep wil de circa 3000 waterbewoners in Amsterdam verenigen en inlichten over de aangekondigde ‘forse verhoging’ van het liggeld.

Help de precario betaalbaar houden

“Heb je informatie of vragen m.b.t. precario/liggeld post het dan in deze groep,” schrijven de initiatiefnemers. “Hoe hoog de gemeente Amsterdam het liggeld precies wil maken is nog niet bekend, het aangenomen raadsbesluit is daar volstrekt onduidelijk over. We beredeneren een voorgenomen precarioverhoging tot zelfs 400 procent! Een onredelijke, ongefundeerde en exorbitante verhoging van de woonlasten, die voor velen het wonen op het water onbetaalbaar maakt. Dit jaagt Amsterdammers hun woonboot uit.”

Sluit je aan

“Wij roepen bootbewoners op om van zich te laten horen. Sluit je aan bij de Woonbootvereniging Amsterdam of je lokale woonbotenverenging. Als je je emailadres stuurt aan precarioamsterdam@gmail.com en de Facebookgroep Precario Amsterdam volgt, blijf  je op de hoogte van de bijeenkomsten en de te nemen stappen.”

Aanmelden

Hier kun je je aanmelden voor de Facebook groep.

PDF voordracht voor de raadvergadering

precario – voordracht voor de raadsvergadering 09-11-2016