Scroll Top

WVA en Woonboten Coalitie Amsterdam roepen raad op precarioverhoging terug te draaien

Voorzitter Sander Rutten van de Woonbootvereniging Amsterdam (WVA) heeft opnieuw aandacht gevraagd voor de zorgwekkende verhoging van de precariotarieven voor woonboten. 

Rutten sprak, mede namens de Woonboten Coalitie Amsterdam, in bij de raadscommissie Financiën, Economische Zaken en Duurzaamheid (FED). Hij waarschuwde hij dat er inmiddels meerdere bootbewoners in de financiële problemen zijn gekomen door de precarioverdubbeling.

Rutten riep de raad nogmaals op om de verhoging van de precariotarieven voor bootbewoners terug te draaien – en de reeds betaalde extra precariobelasting te retourneren aan de woonbooteigenaren.

Volledige tekst van inspraak

Amsterdam, 1 juli 2021
Onderwerp: Inspraak CIE FEZ inzake Ligplaatszekerheid

Geachte commissieleden,

Dit is inmiddels de derde maal dat ik in deze commissie aandacht vraag voor de ongehoorde verhoging van de precariotarieven voor woonboten. Vandaag spreek ik niet alleen namens de Woonbootvereniging Amsterdam, maar ook namens de Woonboten Coalitie Amsterdam. Dit is een samenwerking van de woonbootverenigingen die Amsterdam rijk is. Samen werken we aan een sterkere positie voor de bootbewoner.

Eind april is de aanslag voor de precariobelasting van 2021 op de mat gevallen, waarmee de verdubbeling van het tarief een feit is. Inmiddels zijn meerdere bootbewoners in de financiële problemen gekomen. Ook omdat er geen kwijtscheldingsregeling bestaat voor een bewoner/eigenaar. Dit in een crisistijd waarin velen al hun inkomen enorm zagen slinken.

Net als verleden jaar hebben heel veel bootbewoners bezwaar aangetekend bij de Belastingen. Later dit jaar zal de Belastingrechter zich nog buigen over de bezwaren van verleden jaar en het verweer van de Gemeente. Hierop vooruitlopend vragen we de raad nogmaals de verhoging van de precariotarieven voor bootbewoners terug te draaien. En de te veel geinde precariobelasting in deze collegeperiode te retourneren aan de bootbewoners.

Omdat bij de precariobelasting voor wonen is gebleken dat redelijkheid van bestuur in het verleden geen garantie was voor de toekomst willen wij de Raad vragen met een voorstel te komen voor een betaalbare ligplaatsregeling: met zekerheid voor bootbewoners nu en in de toekomst. Graag gaan we daarover als Woonboten Coalitie Amsterdam met jullie in gesprek.
Graag maak ik direct van de gelegenheid gebruik om een specifiek verzoek te doen aan de Wethouder. Op 7 september organiseren wij in de avond een bijeenkomst voor bootbewoners. Graag nodigen we u hierbij uit om met de bewoners in gesprek te gaan over de bezwaren die zijn ingediend tegen de precariobelasting.

Wethouder, raadsleden, dank voor uw aandacht. Ik hoop dat dit ook de laatste keer was dat ik hierover hoefde in te spreken: 3x maal is scheepsrecht!

Sander Rutten