Scroll Top
KADES & VERPLAATSINGEN
KADES & VERPLAATSINGEN

De grote gevolgen van kadevernieuwingen

Zowel in het historisch centrum als in de wijken eromheen is dringend onderhoud van kades dringend nodig. Woonboten worden tijdelijk verplaatst, met alle gevolgen van dien.  

vervanging-02

Achterstallig onderhoud

De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor in totaal 1800 bruggen en 800 kilometer kade. In het verleden is achterstallig onderhoud ontstaan waardoor kademuren en bruggen in slechte staat verkeren. Zo’n 850 verkeersbruggen en 200 kilometer kademuur worden met voorrang hersteld. 

De opgave is groot en complex en neemt vele jaren in beslag. Verzwakte kademuren worden eerst gestut met damwanden om verdere verslechtering of zelfs instorting te voorkomen. Daarna wordt een tijdlijn opgesteld en bepaald waar het herstel begint en wat de omvang van het werk is. 

Woonboten tijdelijk verplaatst

Voor woonboten en woonschepen die aan een slecht onderhouden kade liggen, kunnen de gevolgen ingrijpend zijn. Wellicht komen ze voor langere tijd aan een damwand te liggen en moeten ze misschien ook nog tijdelijk verplaatst worden tijdens de herstelwerkzaamheden.

De woonbootvereniging Amsterdam is in nauw contact met de projectorganisatie van de gemeente Amsterdam. We nemen deel aan het overlegplatform met de gemeente en andere betrokken partijen. De vereniging is daardoor snel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Op die manier kunnen we de zorgen en belangen van waterbewoners onder de aandacht brengen en gezamenlijk naar passende oplossingen zoeken.

Meer informatie

Nieuws over kades en verplaatsingen