Scroll Top

Precario 2020: wel of geen bezwaar indienen?

De verschillende acties van waterbewoners om tariefverhoging voor de precario (liggeld) te voorkomen hebben tot nu toe geen effect gehad. De nieuwe, verhoogde, precarioheffing is inmiddels door de gemeente Amsterdam verstuurd. Voor vele woonbootbewoners in Amsterdam betekent deze verhoging bijna een verdubbeling van het liggeld. Niet alleen dat: het voornemen is om dit bedrag volgend jaar met nog eenderde te verhogen.

Download Pro forma bezwaarschrift precariobelasting

De gemeentelijke website meldt dat het niet mogelijk is bezwaar te maken tegen de hoogte van de tarieven als dit precario betreft. Of bezwaar indienen derhalve zinvol en voor de toekomst de juiste actie is, valt nu nog erg moeilijk te overzien. De huisadvocaat van de Woonbootvereniging Amsterdam onderzoekt momenteel het precariodossier op de mogelijkheden. Met alle toekomstscenario’s en opties in het achterhoofd is toch besloten voor nu een generiek bezwaarschrift op te stellen.

Amsterdamse waterbewoners die individueel een signaal van onvrede willen afgeven kunnen eind mei over dit bezwaarschrift beschikken via deze website. De datum tot wanneer een bezwaarschrift kan worden ingediend is 6 weken na de dagtekening van de aanslag. Het is ook mogelijk nu al een bezwaar in te dienen zonder inhoudelijke motivering. Dit is een zogenoemd ‘pro forma’ bezwaar. Na ontvangstbevestiging is er opnieuw 6 weken tijd om het bezwaar alsnog te motiveren. Indien het antwoord of de beslissing over een bezwaarschrift na de uiterste betaaldatum op de aanslag bekend wordt, wordt in alle gevallen invorderingsrente berekend over de te betalen aanslag.

Een appèl aan de gemeenteraad via een raadsadres

Dit is voor iedereen een moeilijke tijd. De woonbootvereniging Amsterdam heeft daarom een speciaal verzoek ingediend bij de gemeenteraad om (in ieder geval voor nu) af te zien van de voor vele waterbewoners enorme verhoging van de precario. Deze wordt later deze maand behandeld in de gemeenteraad.

Pro forma bezwaarschrift

Download Pro forma bezwaarschrift aanslagbiljet precariobelasting

Let op: je kunt ook bezwaar aantekenen via de website van de gemeente. Daar staan echter niet alle gronden vermeld. Kun je de grond niet vinden waar je jouw bezwaar op baseert?

Dien dan bezwaar in via een brief die je per mail (belastingen@amsterdam.nl) of per post verstuur aan de dienst belastingen van de gemeente. De juiste adressering staat in het pro forma bezwaar onderaan deze pagina.

Kwijtschelding aanvragen?

Op de website van de gemeente zie je hoe je kwijtschelding kunt aanvragen