Scroll Top
BAGGEREN
BAGGEREN

Niet baggeren kan schade aan woonboot veroorzaken

De meeste rakken en waterwegen in Amsterdam zijn al meer dan twintig jaar niet uitgebaggerd. Dit heeft soms vervelende gevolgen voor woonbootbewoners, zoals scheef liggen of schade aan romp en opbouw. Bootbewoners kunnen letterlijk vast komen te zitten. Overheidsorganisaties verwijzen naar elkaar voor een oplossing. En daarvan zijn bootbewoners de dupe.

Screenshots-woonboten-01

Baggeren in beeld

De problematiek rondom baggeren is vooralsnog relatief onbekend. Maar de ernst van de problemen vraagt om een oplossing.

In de meeste rakken waar woonboten liggen is de afgelopen 20 jaar niet
gebaggerd. Regelgeving schrijft echter voor dat er minimaal iedere 15 jaar gebaggerd moet worden.

De Amsterdamse wateren vallen onder verschillende overheden: Gemeente Amsterdam, stadsdelen, het waterschap Amstel, Gooi & Vecht, Hoogheemraadschap Rijnland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en Waternet. Het komt regelmatig voor dat overheden naar elkaar verwijzen voor een baggeroplossing. Daarvan zijn bootbewoners de dupe. Want door het niet tijdig baggeren, komen bootbewoners letterlijk vast te zitten.

 

Baggeren is een overheidstaak 

Overheidsorganisaties verwijzen dus regelmatig naar elkaar voor een oplossing en soms zelfs naar de individuele bootbewoner. Dat is disproportioneel, de kosten per woonboot zijn namelijk onevenredig hoog, dat kan oplopen tot wel 40.000 euro.

Baggeren is een belangrijke overheidstaak. Zo gelden er strenge milieuregels voor het afvoeren en verwerken van vervuild slib. Moet er rekening worden gehouden met het behoud van oevers, kademuren en walkanten en moeten eventuele kabels, buizen, leidingen en tunnels die in de bodem liggen in tact blijven. Tot slot is het belangrijk dat een veilige doorvaart gewaarborgd is.

Net als bij de wegen en straten op het land is dit een overheidstaak waar we met z’n allen belasting voor betalen. Wij roepen de gemeente Amsterdam op de verantwoordelijke en bevoegde partijen opdracht te geven tot het baggeren onder de woonboten in Amsterdam!  

Meer informatie

Projectleider WVA: Kees Reurekas
Stuur een e-mail

Nieuws over baggeren