Scroll Top

Download gronden van beroep tegen precarioverhoging

Heb je een pro forma beroep ingesteld tegen de precarioverhoging bij de Rechtbank Amsterdam? Download dan nu de gronden van beroep. Het document kan worden aangevuld met je eigen, in bezwaar ingediende gronden. Vergeet de gronden niet te ondertekenen!

Stuur de gronden, onder vermelding van het zaaknummer dat je ontving van de Rechtbank Amsterdam, naar de Rechtbank. Zorg er ook voor dat je de leges tijdig betaalt. Het  tijdig indienen van de gronden van beroep is je eigen verantwoordelijkheid. WVA is niet in staat om voor al haar leden deze procedure te starten of voeren.

Stuur een korte bevestiging van de door jou ingediende gronden, onder vermelding van je naam, adres en zaaknummer en van het nummer van uw bezwaar naar de mailbox van Woonbootvereniging Amsterdam. (info@woonbootverenigingamsterdam.nl)

Download gronden van beroep

Machtigen advocaat WVA

Binnenkort vind je op de website een machtigingsformulier waarmee je onze advocaat kunt machtigen om de (gevoegde) zaak voor jou te voeren bij de rechtbank. De kosten daarvoor worden gedragen door de WVA.