Amsterdam
Amsterdam

Onze energiecoaches zijn alweer bijna een jaar aan de slag voor onze leden die wel wat advies kunnen gebruiken bij…

Onze verduurzamingsmenukaart is klaar! Een verzameling van heel veel verschillende ‘gerechten’ van energiemaatregelen die waterbewoners helpt bij het verduurzamen van hun woning. Bekijk hier het menu.

Hoe beheersen we de drukte op het water? Om die vraag te beantwoorden is Amsterdam een zgn. stakeholderdialoog gestart. Een onafhankelijke begeleider vraagt advies van de belanghebbenden (met name reders en bewoners) over nieuw rondvaartbeleid.

De gemeente Amsterdam heeft een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld met bouwregels voor drijvende bouwwerken. Booteigenaren die getroffen worden door de nieuwe regels kunnen bezwaar maken.

De tarieven voor precario woonboten, vlotten en aanhorigheden blijven in 2018 ongewijzigd. Dat geldt ook voor het liggeld voor bedrijfsvaartuigen. Dat blijkt uit een brief van de wethouder Financiën. 

De gemeente Amsterdam heeft de concept-nota Welstand op het water gepubliceerd.

Een Facebook groep ligt waterbewoners in Amsterdam in over de aangekondigde ‘forse verhoging’ van het liggeld.

Er zijn plannen in de maak om het liggeld voor woonboten in Amsterdam ‘marktconform’ te maken. Zonder er ruchtbaarheid aan te geven heeft de gemeente het voornemen vastgelegd om de precarioheffing voor woonboten vanaf 2018 flink te verhogen. Het oplettende Woonbotenkomitee Amsterdam Noord (WBK) kwam de gemeentelijke beleidswijziging bij toeval tegen in de stukken voor de gemeenteraad.

De nieuwe gebiedsplannen zijn bekend. In de plannen staat voor alle 22 gebieden in de gemeente Amsterdam beschreven wat de belangrijkste onderwerpen zijn in de buurt en wat de gemeente samen met bewoners, corporaties, ondernemers en maatschappelijke organisaties in 2017 gaat doen.

De resultaten van de nulmeting worden alleen aan de bewoners verstrekt als zij daar zelf om vragen.

Bij een aantal waterbewoners is een brief van de gemeente in de bus gevallen met de mededeling dat hun woonboot binnenkort wordt opgemeten voor een zogenoemde ‘nulmeting’. Wat betekent dat precies?

De gemeente Amsterdam heeft de concept Watervisie 2040 gepresenteerd. In het plan staat hoe het water in de toekomst benut kan worden.