Overlast
Overlast

Voorzitter Sander Rutten bij EditieNL over overlast op het water.

De Woonboten Coalitie Amsterdam (WCA) heeft wethouder Egbert de Vries een recreatieboekje aangeboden met verhalen over grensoverschrijdende overlast op het water.

Amsterdam kiest voor rust op de grachten: vanaf volgend jaar geldt een nachtelijk vaarverbod. De nachtsluiting geldt van 23.00 tot 07.00 uur. Dat is een van de maatregelen die wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer) bekend heeft gemaakt om de overlast op het water te verminderen.

Hoe beheersen we de drukte op het water? Om die vraag te beantwoorden is Amsterdam een zgn. stakeholderdialoog gestart. Een onafhankelijke begeleider vraagt advies van de belanghebbenden (met name reders en bewoners) over nieuw rondvaartbeleid.

Op woensdagavond 30 november is er een informatieavond voor bewoners van de Bilderdijkkade. Tijdens de bijeenkomst licht Stadsdeel West toe waarom het voornemens is een ligplaatsvergunning te verlenen voor het afmeren van drie schepen van Rederij ’t Smidtje.

Op 29 november vergadert de Bestuurscommissie West over de Uitvoeringsvisie van ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen. Deze visie blijkt ook gevolgen te kunnen hebben voor woonbootbewoners.

Het college van B en W heeft besloten om de maximum vaarsnelheid in de grachten te verlagen van 7,5 km/u naar 6 km/u. De nieuwe regel gaat in op 1 januari 2017 en geldt voor zowel plezier- als passagiersvaart.

Amsterdamse waterbewoners ervaren steeds vaker geluidsoverlast van boten met harde muziek. Stadsdeel Centrum en Waternet beloven geluidsovertreders harder aan te pakken.

Dinsdagavond 23 februari 2016 wordt er onder meer vergaderd over het Handhavingsuitvoeringsplan door het stadsdeel West.