Ligplaatszekerheid
Ligplaatszekerheid

Afgelopen raadsvergadering is naar aanleiding van het Grote Woonboten Verkiezingsdebat een motie aangenomen over kansen voor nieuwe ligplaatsen.

De documentaire Klem aan de kade, over woonbootbewoners die plaats moeten maken voor Amstel Business Park Zuid, heeft veel losgemaakt. Een overzicht van de reacties.

De documentaire Klem aan de kade volgt drie jaar lang de strijd van Amsterdamse woonbootbewoners die hun huis dreigen kwijt te raken.

De resultaten van de nulmeting worden alleen aan de bewoners verstrekt als zij daar zelf om vragen.