Scroll Top

Inspraak concept-nota Welstand op het water

De gemeente Amsterdam heeft de concept-nota Welstand op het water gepubliceerd.

De gemeente Amsterdam heeft de concept-nota Welstand op het water gepubliceerd. Op maandag 13 november is er een Informatieavond Welstand op het water. De inspraakperiode eindigt op 26 november.

De nota biedt volgens de gemeente criteria voor de beoordeling van het uiterlijk van objecten op of aan het water. Deze criteria helpen burgers en gemeente te zorgen dat objecten aan of op het water voldoen aan redelijke eisen van welstand.

Inspraakperiode

De inspraakperiode van 6 weken loopt van 16 oktober tot 26 november 2017.

Reageren

Van 16 oktober 2017 tot 26 november 2017 kunt u schriftelijk uw zienswijze richten aan: Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid, team Ruimtelijke Kwaliteit, t.a.v. secretariaat Bureau Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam, of per e-mail naar inspraak.welstandopwater@amsterdam.nl onder vermelding van Inspraakreactie Welstand op het water.

Informatieavond Welstand op het water

Op maandag 13 november van 19.00 tot 21.45 uur bent u van harte welkom op onze informatiemarkt in de Boekmanzaal van het stadhuis (Amstel 1, 1011 PN Amsterdam). Tijdens deze informatiemarkt informeren we u graag over de nota Welstand op het water en de procedure tot en met vaststelling van de nota door de gemeenteraad.

Na de inspraakperiode

Na afloop van de inspraaktermijn worden alle reacties verwerkt in een nota van beantwoording. Eventuele aanpassingen naar aanleiding van de inspraak worden verwerkt in de definitieve nota. Deze wordt dan samen met de nota van beantwoording vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders.

Vragen

Mail uw vraag naar inspraak.welstandopwater@amsterdam.nl.

Download

Download de concept-nota Welstand op het water