Nulmeting
Nulmeting

De gemeente Amsterdam is gestart met de uitvoering van het plan Nulmeting. Doel van project Nulmeting is om te inventariseren in hoeverre de woonboten van Amsterdam voldoen aan de eigen ligplaatsvergunning.

De resultaten van de nulmeting worden alleen aan de bewoners verstrekt als zij daar zelf om vragen.

Bij een aantal waterbewoners is een brief van de gemeente in de bus gevallen met de mededeling dat hun woonboot binnenkort wordt opgemeten voor een zogenoemde ‘nulmeting’. Wat betekent dat precies?