Nulmeting
Nulmeting

De gemeente Amsterdam is gestart met de uitvoering van het plan Nulmeting. Doel van project Nulmeting is om te inventariseren in hoeverre de woonboten van Amsterdam voldoen aan de eigen ligplaatsvergunning.