Precario
Precario

Het beroep tegen de verdubbeling van het precariotarief is verworpen. De rechter wil zich niet mengen in de politieke afwegingen van de gemeenteraad.

Vandaag was de zitting van de Rechtbank Amsterdam in de beroepszaak tegen de percarioverhoging door de gemeente Amsterdam. De uitspraak van de rechter is uiterlijk over zes weken. 

De gemeente ziet bootbewoners over het hoofd bij het aanpassen van afspraken over de precariobelasting. Deze Amsterdammers zien zich straks genoodzaakt te verhuizen vanwege de hoge woonlasten, zegt Sander Rutten, voorzitter van de woonbootvereniging in Het Parool.

WVA-voorzitter Sander Rutten heeft namens de Woonboten Coalitie Amsterdam ingesproken bij de Raadscommissie Financiën, Economische Zaken en Duurzaamheid (FED) over de enorme precarioverhoging. Hierbij de tekst.

Kijk hier de reportage terug die PowNews maakte over de verhoging van de woonlasten voor woonbootbewoners in Amsterdam.

Voorzitter Sander Rutten van de Woonbootvereniging Amsterdam (WVA) heeft opnieuw aandacht gevraagd voor de zorgwekkende verhoging van de precariotarieven voor woonboten. 

Kijk hier terug: Powned heeft een item over de gevolgen van de precarioverhoging voor woonbooteigenaren in Amsterdam.

NRC – Er zijn honderden voorbeelden van Amsterdamse woonbootbezitters die door de verhoging van het liggeld de rekeningen niet meer kunnen betalen, zegt Sander Rutten van de Woonbootvereniging Amsterdam.

Het Parool – Afgelopen weken maakten honderden Amsterdamse woonbooteigenaren bezwaar tegen de precariotarieven voor 2021. In vergelijking met twee jaar geleden is de liggeldbelasting zo goed als verdubbeld. Ongehoord, vinden de bootbewoners. ‘

Veel bootbewoners hebben opnieuw een precarioaanslag met forse verhoging gekregen. Tegen deze aanslag kun je binnen zes weken na dagtekening bezwaar aantekenen. Maak daar gebruik van!

In gesprek met Michel Groen, dossierhouder precario bij de Woonbootvereniging Amsterdam.

Afgelopen week heeft de WVA de druk op de gemeenteraad flink opgeschroefd om de verdubbeling van precariobelasting terug te draaien.