Scroll Top

Vraag de resultaten van de nulmeting zelf op

De resultaten van de nulmeting worden alleen aan de bewoners verstrekt als zij daar zelf om vragen.

Wie ervan uitgaat dat de resultaten van de nulmeting wel ter controle naar de waterbewoners worden gestuurd, vergist zich.

De meetresultaten worden door Team Bouwen, Milieu en Water van de Gemeente Amsterdam (Stadsdeelorganisatie Oost) verwerkt in een opnameformulier. Dat wordt alleen aan de bewoners verstrekt als zij daar zelf om vragen.

Gelet op het belang van de nulmeting en de reële kans op fouten raden wij iedereen met klem aan om direct na de nulmeting de meetresultaten op te vragen.

Aanvragen meetresultaten

nulmetingwoonboten@amsterdam.nl