Plannen en beleid
Plannen en beleid

Vandaag was de zitting van de Rechtbank Amsterdam in de beroepszaak tegen de percarioverhoging door de gemeente Amsterdam. De uitspraak van de rechter is uiterlijk over zes weken. 

Afgelopen raadsvergadering is naar aanleiding van het Grote Woonboten Verkiezingsdebat een motie aangenomen over kansen voor nieuwe ligplaatsen.

Tijdens Het Grote Woonboten Verkiezingsdebat gingen raadsleden van de grote partijen in Amsterdam met elkaar in debat over onderwerpen die woonbootbewoners raken.

De Woonboten Coalitie Amsterdam (WCA) organiseert op 14 februari 2022 vanaf 21:00 het Grote Woonboten Verkiezingsdebat. Het debat is te zien bij SALTO Amsterdam en je kunt het online volgen.

De verhoogde precariotarieven voor woonboten zijn niet redelijk, willekeurig en bovendien gebaseerd op onvolledige informatie.

Amsterdam kiest voor rust op de grachten: vanaf volgend jaar geldt een nachtelijk vaarverbod. De nachtsluiting geldt van 23.00 tot 07.00 uur. Dat is een van de maatregelen die wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer) bekend heeft gemaakt om de overlast op het water te verminderen.

Ook in dit ontwerp bestemmingsplan zijn een aantal zaken niet goed geregeld voor woonbootbewoners.

Hoe beheersen we de drukte op het water? Om die vraag te beantwoorden is Amsterdam een zgn. stakeholderdialoog gestart. Een onafhankelijke begeleider vraagt advies van de belanghebbenden (met name reders en bewoners) over nieuw rondvaartbeleid.

Het ontwerp-bestemmingsplan met bouwregels voor drijvende bouwwerken kan grote gevolgen hebben voor waterbewoners. Je kunt uiterlijk tot 27 april 2018 een zienswijze indienen. Dat is cruciaal, want zonder zienswijze kun je later geen bezwaar maken.

De gemeente Amsterdam heeft een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld met bouwregels voor drijvende bouwwerken. Booteigenaren die getroffen worden door de nieuwe regels kunnen bezwaar maken.

Portefeuillehouder Jeroen van Berkel heeft waterbewoners gerustgesteld na alle commotie die was ontstaan door een plotselinge aanpassing in het ontwerp-bestemmingsplan Oud-West. Daarin wordt de maximale lengte van woonboten teruggebracht van 20 naar 15 meter.