Scroll Top

Gemeente maakt gebiedsplannen 2017 bekend

De nieuwe gebiedsplannen zijn bekend. In de plannen staat voor alle 22 gebieden in de gemeente Amsterdam beschreven wat de belangrijkste onderwerpen zijn in de buurt en wat de gemeente samen met bewoners, corporaties, ondernemers en maatschappelijke organisaties in 2017 gaat doen.

Het jaarplan is gebaseerd op de gebiedsvisie en het geldende beleid, en op signalen die de stadsdelen hebben gekregen vanuit de buurt tijdens bijvoorbeeld buurtgesprekken.

Aandacht voor waterbewoners

Waterbewoners in Oud-West mogen zich verheugen op extra aandacht van de gemeente. In het gebiedsplan staat expliciet vermeld:

  • “Bij de voorbereiding van de actualisatie van het bestemmingsplan Oud-West besteden we expliciet aandacht aan de positie van woonbootbewoners.”
  • “Bij aanvragen voor aanleg- en opstapplaatsen voor bedrijfsvaartuigen kijken we zorgvuldig of en hoe die ligplaatsen zijn in te passen in de omgeving en of er geen overlast ontstaat.”
  • “Waternet besteedt extra aandacht aan de bestrijding van overlast op het water.”

Gebiedsplannen lezen

Alle gebiedsplannen zijn te downloaden op de site van de gemeente.

Download gebiedsplannen 2017