WCA
WCA

Woensdag 12 juli organiseren we met de Woonboten Coalitie Amsterdam een bijeenkomst over recreatie op het water.

Door het toenemend aantal overlastmeldingen veroorzaakt door de huursloepbestuurders, besloten wij een gesprek aan te gaan met de sloepverhuurders.

Tijdens Het Grote Woonboten Verkiezingsdebat gingen raadsleden van de grote partijen in Amsterdam met elkaar in debat over onderwerpen die woonbootbewoners raken.

De Woonboten Coalitie Amsterdam (WCA) organiseert op 14 februari 2022 vanaf 21:00 het Grote Woonboten Verkiezingsdebat. Het debat is te zien bij SALTO Amsterdam en je kunt het online volgen.

WVA-voorzitter Sander Rutten heeft namens de Woonboten Coalitie Amsterdam ingesproken bij de Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water (MLW) over het kadeherstel en de tijdelijke verplaatsingen van woonboten. 

De Woonboten Coalitie Amsterdam (WCA) heeft wethouder Egbert de Vries een recreatieboekje aangeboden met verhalen over grensoverschrijdende overlast op het water.

Voorzitter Sander Rutten van de Woonbootvereniging Amsterdam (WVA) heeft opnieuw aandacht gevraagd voor de zorgwekkende verhoging van de precariotarieven voor woonboten. 

De Woonboten Coalitie Amsterdam (WCA) is een nieuw samenwerkingsverband van de woonbotenverenigingen in Amsterdam. De WCA zet zich in voor een sterkere positie van bootbewoners in Amsterdam.