Scroll Top

WCA: verplaatsingsprotocol goede eerste stap, wel zorgen over voortgang van kadeherstel

WVA-voorzitter Sander Rutten heeft namens de Woonboten Coalitie Amsterdam ingesproken bij de Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water (MLW) over het kadeherstel en de tijdelijke verplaatsingen van woonboten. 

Bekijk het inspraakmoment terug (vanaf 41:40)

Dit is de tekst van het inspraakmoment.

Geachte leden van de commissie MLW,

Mijn naam is Sander Rutten en spreek hier namens de Woonboten Coalitie Amsterdam.

Een jaar geleden sprak ik hier mijn bezorgdheid uit over kadeherstel en de tijdelijke verplaatsingen die daar het gevolg van zijn. Toen heb ik de Wethouder en zijn team verzocht vaart te maken met een helder protocol om bewoners duidelijkheid te verschaffen over waar ze aan toe zijn. Daarbij heb ik beloofd hier terug te komen met een bevestiging wanneer het allemaal in kan en kruik is. Bij deze!

Graag bedank ik de Wethouder en zijn team vandaag voor de voortvarendheid waarmee dit dossier is opgepakt. Een maand later was de Wethouder al aanwezig bij de ledenvergadering van de Woonbootvereniging Amsterdam om toelichting te geven op de aanpak en te luisteren naar de zorgen van onze leden. En voor de zomer lag er al een 1ste versie van het protocol tijdelijke verplaatsingen waar we in een zeer constructieve dialoog aan hebben gewerkt om deze te finaliseren. Ongevraagd, maar zeer dankbaar zijn we voor het initiatief om daar op de valreep ook een protocol permanente verplaatsingen aan toe te voegen.

Deze protocollen die voor alle stadsdelen toepasbaar zijn geeft goede handvatten om te komen tot individuele overkomsten met de betreffende bootbewoners. We zullen de voortgang en toepasbaarheid blijven monitoren en waar nodig verdere input geven voor optimalisatie.

Wel spreken wij onze bezorgdheid uit over de voortgang van kadeherstel waardoor verplaatsingen noodzakelijk zijn. Een protocol geeft weliswaar duidelijkheid in rechten en plichten, niemand is gebaat bij een langdurig traject wat in enkele gevallen kan leiden tot jaren overlast.

Winnen doe je noot alleen, daarom wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om ook Marco Kooiman, Lieselotte Nalis en Chris Rumke te bedanken voor de totstandkoming van deze protocollen. En in het bijzonder de zeer prettige & transparante communicatie.

Wij vertrouwen erop dat zijn team de dossiers recreatie & baggeren die we afgelopen maand bespraken met eenzelfde voortvarendheid zullen oppakken!

Graag nodig ik jullie allen uit om maandag a.s. om 21u het grote woonboten verkiezingsdebat te volgen op Salto of Youtube.