Baggeren
Baggeren

In de meeste rakken en waterwegen in Amsterdam is al meer dan twintig jaar niet gebaggerd. Dit heeft soms vervelende gevolgen voor woonbootbewoners, zoals scheef liggen of schade aan romp en opbouw.