Scroll Top

12 juli – WCA bijeenkomst over recreatie op het water

Woensdag 12 juli organiseren we met de Woonboten Coalitie Amsterdam een bijeenkomst over recreatie op het water.

Woensdag 12 juli organiseren we met de Woonboten Coalitie Amsterdam een bijeenkomst over recreatie op het water.

De Woonboten Coalitie Amsterdam is een samenwerking van de woonbotenverenigingen in Amsterdam die zich inzet voor een sterkere positie van bootbewoners in Amsterdam. Eén van de thema’s is recreatie op het water.

Eind 2021 hebben wij de toenmalige wethouder voor Water het boekje ‘Overlast en ondergrens, over het eindeloze geschipper met grensoverschrijdende overlast op en aan het water’, aangeboden. Naar aanleiding hiervan is er een werkgroep ingesteld met vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen en afdelingen binnen de Gemeente Amsterdam. om de overlast te beteugelen. Samen met de Gemeente willen we met jullie in gesprek over wat we gedaan hebben, wat er er goed gaat en wat beter kan.

Daarnaast komt de verplichting voor elektrisch varen op ons af, daarom hebben we een spreker uitgenodigd die ons alle kan vertellen hoe je je brandstof sloep om kan bouwen naar elektrisch en 2de spreker die ons vertelt hoe je meer waarde haalt uit de batterij in je sloep.

Agenda:
20.00 Inloop

20.30 Opening
20.45 Evaluatie Recreatie op het water – Gemeente Amsterdam
21.30 Elektrisch varen
22.00 Borrel

meld je aan via deze link