Scroll Top

WCA biedt wethouder boekje aan over grensoverschrijdende overlast op het water

De Woonboten Coalitie Amsterdam (WCA) heeft wethouder Egbert de Vries een recreatieboekje aangeboden met verhalen over grensoverschrijdende overlast op het water.

WVA-voorzitter Sander Rutten (L) en wethouder Egbert de Vries

Hoewel er veel slimme oplossingen tegen overlast op het water te vinden zijn, ervaren waterbewoners nog steeds gevaarlijke, schadelijke of onhoudbare situaties. En dan lijkt het wel of overlast op het water van niemand is. Er zijn vaak veel partijen betrokken waardoor iedereen en niemand verantwoordelijk is. De problemen blijven letterlijk tussen wal en schip hangen, terwijl de ernst van de situatie vraagt om actie.

In het boekje doen woonbootbewoners hun verhaal. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat woonboten bij de Nieuwe Meer Sluis worden gebruikt als openbaar toilet, dat jongeren op de Duivendrechtse vaart gevaarlijk tussen het vrachtverkeer springen, en dat Amsterdammers in de zomer hun woning uitvluchten omdat ze dan opeens midden in een zwembad wonen.

Wethouder De Vries bedankte iedereen die heeft meegewerkt aan het boekje – en vooral ook de mensen die zich hebben laten portretteren. Hij zei dat het boekje helpt om thematiek tastbaar te maken. Ook alle andere wethouders, de 45 raadsleden en de waterambtenaren’ hebben het boekje ontvangen.

Voorzitter Sander Rutten van de Woonbootvereniging Amsterdam vroeg de gemeente Amsterdam expliciet om regie te nemen bij overlast op en aan het water. Hij zei dat de WCA zich opnieuw zal melden bij de formatiebesprekingen in maart 2023.

Het samenwerkingsverband van Amsterdamse woonbootorganisaties hoopt nog voor de zomer van 2022 samen met de gemeente maatwerkoplossingen te kunnen realiseren om overlast op het water tegen te gaan.

Lees het boekje Overlast en Ondergrens