Amsterdam West
Amsterdam West

Ook in dit ontwerp bestemmingsplan zijn een aantal zaken niet goed geregeld voor woonbootbewoners.

Het ontwerp-bestemmingsplan met bouwregels voor drijvende bouwwerken kan grote gevolgen hebben voor waterbewoners. Je kunt uiterlijk tot 27 april 2018 een zienswijze indienen. Dat is cruciaal, want zonder zienswijze kun je later geen bezwaar maken.

Portefeuillehouder Jeroen van Berkel heeft waterbewoners gerustgesteld na alle commotie die was ontstaan door een plotselinge aanpassing in het ontwerp-bestemmingsplan Oud-West. Daarin wordt de maximale lengte van woonboten teruggebracht van 20 naar 15 meter. 

Stadsdeel Oud West heeft het voorontwerp bestemmingsplan vrijgegeven waarin ook de ligplaatsen voor woonboten zijn opgenomen.

De Kades van Smaragd is een initiatief om woonboten in de Da Costabuurt van een groen sedumdak te voorzien. Op zaterdag 4 maart kun je op de Bilderdijkkade 801 zelf zien hoe in één dag een groendak wordt gelegd op een woonark.

Op dinsdag 20 december neemt de Bestuurscommissie West een definitief besluit over het Gebiedsplan De Baarsjes/Oud-West 2017.

De voorbereidende vergadering van de Bestuurscommissie West van 29 november is in zijn geheel online terug te zien.

Op woensdagavond 30 november is er een informatieavond voor bewoners van de Bilderdijkkade. Tijdens de bijeenkomst licht Stadsdeel West toe waarom het voornemens is een ligplaatsvergunning te verlenen voor het afmeren van drie schepen van Rederij ’t Smidtje.

Op 29 november vergadert de Bestuurscommissie West over de Uitvoeringsvisie van ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen. Deze visie blijkt ook gevolgen te kunnen hebben voor woonbootbewoners.