Scroll Top

Ook ontwerp-bestemmingsplan Oud-West vraagt om bezwaar

Ook in dit ontwerp bestemmingsplan zijn een aantal zaken niet goed geregeld voor woonbootbewoners.

Het ontwerp-bestemmingsplan Oud-West 2018 is op 3 mei jl. ter inzage gelegd. Tot 13 juni 2018 kan er bezwaar worden gemaakt door een zienswijze in te dienen. En dat is hard nodig, want ook in dit ontwerp bestemmingsplan zijn een aantal zaken niet goed geregeld voor woonbootbewoners.

In het ontwerp-bestemmingsplan Oud-West worden de maten van woonboten beperkt tot 15 x 5 x 2,50 meter. De ruimte tussen twee woonboten is vastgesteld op minimaal 2 meter.

Grotere boten mogen blijven liggen en ook worden vervangen met dezelfde maten. Maar het is niet helder of bij verkoop de nieuwe eigenaar ook weer een vergunning krijgt.

Verder is bepaald dat een woonark niet mag worden vervangen door een (van origine varend) woonschip.

Bovendien is het Woonbotenbeleid Oud-West 1995, met als uitgangspunt het verplaatsen van veel woonboten, weer van toepassing verklaard. Dit beleid is in 2003 niet uitvoerbaar gebleken, daarna aangepast en vervolgens opgegaan in het huidige bestemmingsplan.

Waarom nu opnieuw een bestemmingsplan, zo kort na het paraplubestemmingsplan?

Vanaf 2007 is het huidige bestemmingsplan geldend (vigerend). In dit vigerend bestemmingsplan zijn geen bouwregels opgenomen. Vanaf jan 2018 is dat wel verplicht door de Wet Verduidelijking Woonboten. Dit paraplubestemmingsplan gaat alleen over woonboten en repareert dat.

Een bestemmingsplan dient na 10 jaar te worden vernieuwd. Daarvoor wordt nu het ontwerpbestemmingsplan Oud-West 2018 in procedure gebracht. Dit gaat over alle bouwwerken en bestemmingen in Oud-West en is dus veelomvattender dat het paraplubestemmingsplan.

In de regel duurt het 2 jaar voordat zo’n veelomvattend bestemmingsplan rechtskracht krijgt (onherroepelijk wordt).

Het eenvoudiger paraplubestemmingsplan zal waarschijnlijk eerder rechtskracht hebben.

De bezwaren die zijn ingediend tegen het paraplubestemmingsplan borgen dus onze belangen op de korte termijn, maar het is ook belangrijk om die te borgen in het nieuwe bestemmingsplan voor Oud-West, dat vanaf 2020 weer zo’n 10 jaar vigerend zal zijn.

Bezwaar

Wanneer je bezwaar wilt maken tegen deze punten kun je hieronder een model bezwaarschrift downloaden. Vergeet niet je bezwaarschrift te ondertekenen.

Download model bezwaarschrift