Scroll Top

Oud-West stelt waterbewoners gerust na commotie over bestemmingsplan

Portefeuillehouder Jeroen van Berkel heeft waterbewoners gerustgesteld na alle commotie die was ontstaan door een plotselinge aanpassing in het ontwerp-bestemmingsplan Oud-West. Daarin wordt de maximale lengte van woonboten teruggebracht van 20 naar 15 meter. 

Inspraak

Na de inspraak van een aantal woonbooteigenaren tijdens de vergadering van de Bestuurscommissie West op 6 maart, gaf Van Berkel aan dat het absoluut niet de bedoeling is om de rechtspositie van de woonbooteigenaren uit te hollen.

Om waterbewoners zekerheid te geven heeft hij de tekst in het bestemmingsplan zodanig aangepast dat dit nu duidelijker wordt. Hij zegde ook toe het een en ander te verduidelijken in een memo, die inmiddels verschenen is.

Zienswijze

Naar verwachting wordt het bestemmingsplan half april  ter inzage gelegd. Dan start de 6 weken termijn waarbinnen een zienswijze kan worden ingediend t.b.v. verdere aanpassingen, zoals bijvoorbeeld het gelijk trekken van de maten met elders in de stad.

Memo

Lees hier de memo van Jeroen van Berkel

Terugkijken

Kijk hier de vergadering van de Bestuurscommissie West op 6 maart terug. Vanaf 01:03 is het onderwerp woonboten aan de orde en nemen de insprekers het woord.