Scroll Top

Bewonersbijeenkomst Bilderdijkkade over bedrijfsligplaatsen

Op woensdagavond 30 november is er een informatieavond voor bewoners van de Bilderdijkkade. Tijdens de bijeenkomst licht Stadsdeel West toe waarom het voornemens is een ligplaatsvergunning te verlenen voor het afmeren van drie schepen van Rederij ’t Smidtje.

Interessant hierbij is ook het feit dat de beoordeling mede is gebaseerd op De uitvoeringsvisie voor ligplaatsen bedrijfsvaartuigen in West.  Dit is een document waarmee het stadsdeel aanvragen voor ligplaatsen in de toekomst wil gaan beoordelen.

datum: woensdag 30 november 2016
tijd: 19.30 – 22.30 uur
locatie: Speeltuinvereniging Bilderdijkpark, Bilderdijkpark 10

Brief Stadsdeel West

In een brief (zie pdf voor het origineel) aan de bewoners legt het stadsdeel uit waarom zij tot dit voorgenomen besluit zijn gekomen:

Op 8 mei 2015 is bij het stadsdeel een aanvraag ligplaatsvergunning ingediend voor drie ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen van Rederij ’t Smidtje. De vergunning is aangevraagd op adres Bilderdijkkade tegenover huisnummer 4 t/m 12. Het gaat om nachtstalling van drie schepen, met respectievelijk een lengte van 21, 10 en 10 meter die parallel aan de kade aangelegd kunnen worden. De exacte locatie ziet u op de plattegrond die u als bijlage bij deze brief aantreft.

Nieuwe beslissing op bezwaar
Het stadsdeel heeft in eerste instantie de vergunningsaanvraag geweigerd. Daarop heeft de aanvrager, Rederij ’t Smidtje, bezwaar aangetekend en is in beroep gegaan. De rechtbank heeft vervolgens geoordeeld dat het stadsdeel een nieuwe beslissing op bezwaar moet nemen. Deze beslissing op bezwaar gaan wij nemen op basis van een nieuwe uitvoeringsvisie ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen in West. Deze uitvoeringsvisie is bedoeld om kaders te stellen aan de mogelijkheden binnen de stedelijke Watervisie.

Uitvoeringsvisie en stedelijke Watervisie
De uitvoeringsvisie voor ligplaatsen bedrijfsvaartuigen in West is een document aan de hand waarvan we binnen het stadsdeel aanvragen voor ligplaatsen mede willen beoordelen. In de Watervisie, die in september 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt nadrukkelijk aangegeven dat over het algemeen ruimte is in West voor ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen. Met de uitvoeringsvisie wil stadsdeel West die ruimte ook gaan benoemen, maar geeft ook nadrukkelijk aan waar het niet kan. Deze uitvoeringsvisie wordt op korte termijn met het algemeen bestuur van het stadsdeel gedeeld en besproken.

Ruimte beschikbaar
Hoewel de ruimte binnen Oud-West voor ligplaatsen beperkt is, is gebleken dat op de Bilderdijkkade tegenover nummer 4 t/m 11 nog wel ruimte beschikbaar is. Het stadsdeel is naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank en op basis van de Watervisie en de uitvoeringsvisie ligplaatsen bedrijfsvaartuigen West voornemens deze vergunning alsnog te gaan verlenen. Middels deze brief willen wij u hiervan alsnog op de hoogte stellen. Tijdens de informatieavond lichten wij de uitvoeringsvisie nog eens aan u toe.

Wij kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over heeft. We nodigen u daarom graag uit om hierover met ons in gesprek te gaan.

Besluit en bezwaar

Naar verwachting wordt er over deze aanvraag medio december 2016 een besluit genomen. Mochten bewoners het niet eens zijn met het voorgenomen besluit, dan kunnen zij daartegen in beroep gaan.

Het besluit wordt gepubliceerd op www.amsterdam.nl/bekendmakingen