Scroll Top

Zo maak je bezwaar tegen het ontwerp-bestemmingsplan

Het ontwerp-bestemmingsplan met bouwregels voor drijvende bouwwerken kan grote gevolgen hebben voor waterbewoners. Je kunt uiterlijk tot 27 april 2018 een zienswijze indienen. Dat is cruciaal, want zonder zienswijze kun je later geen bezwaar maken.

Er zijn twee manieren om een zienswijze in te dienen: als particulier met een eigen bezwaarschrift waarvoor we een voorbeeld hebben opgesteld, of door een gezamenlijke zienswijze te ondertekenen.

Model voor indienen zienswijze

We hebben een voorbeeld Zienswijze Bestemmingsplan Drijvende Bouwwerken opgesteld dat je kunt downloaden. Dit voorbeeld is voor woonboten in Oud West, maar je kunt deze zienswijze natuurlijk aanpassen met gegevens over jouw specifieke situatie. Onderteken het document en stuur het, liefst aangetekend, naar de directeur van Ruimte & Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam.

Download het model

Vereniging Waterwonen Amsterdam

Een andere manier om bezwaar te maken is door de zienswijze te ondertekenen die je kunt vinden op de website van de Vereniging Waterwonen Amsterdam. Je hoeft niet lid te zijn van de vereniging om de zienswijze te ondertekenen.

Meer informatie

Het Bestemmingsplan Drijvende Bouwwerken met alle bijlagen is te vinden op  www.ruimtelijkeplannen.nl