Scroll Top

Verbouwing, verkoop of verplaatsing van uw woonboot? Vraag dan de nulmeting op!

De nulmeting woonboten Amsterdam is een inventarisatie van alle geregistreerde ligplaatsen in Amsterdam.

Woonboten met een geldige ligplaatsvergunning hebben van rechtswege automatisch een WABO omgevingsvergunning gekregen. Deze hoeft daarom niet ‘fysiek’ verstrekt te worden door de Gemeente Amsterdam. Wanneer u uw woonboot koopt, verbouwt of van ligplaats verandert ontvangt u de WABO vergunning wel fysiek. Wanneer uw woonboot echter niet voldoet aan de gestelde maatvoeringseisen op de ligplaatsvergunning, heeft u niet automatisch recht op een WABO vergunning. Daarom heeft de Gemeente een nulmeting uitgevoerd.

Bent u voornemens uw woonboot te verbouwen, verkopen of te verplaatsen? Vraag dan de gegevens van de nulmeting op via nulmeting@amsterdam.nl. Als u constateert dat de gemeten maten van uw woonboot niet passen binnen de gestelde vergunningseisen, maak dan een afspraak met de Gemeente voor een hermeting. Een afwijking kan veroorzaakt zijn door de gewijzigde meetmethodiek of simpelweg een meetfout.

Bent u het oneens met de uitkomst van de hermeting? Neem dan contact met ons op via info@woonbootverenigingamsterdam.nl

Voor het geval er onverhoopt toch een geschil ontstaat tussen u en de Gemeente adviseren wij u uw ligplaatsvergunning niet te delen met Gemeente.