Scroll Top

Aangenomen motie roept op om kansen voor nieuwe ligplaatsen te inventariseren

Afgelopen raadsvergadering is naar aanleiding van het Grote Woonboten Verkiezingsdebat een motie aangenomen over kansen voor nieuwe ligplaatsen.

De motie verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • Te inventariseren op welke plekken in de stad nog ruimte is en waar kansen liggen voor het creëren van extra tijdelijke en permanente ligplaatsen
  • Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in een vroeg stadium de kansen te onderzoeken voor en te sturen op het creëren van nieuwe ligplaatsen voor woonboten
  • Daarbij te bezien of nieuwe ligplaatsen eerst kunnen worden gereserveerd voor de mogelijke verplaatsing.

Lees de volledige motie

Kijk hier het Grote Woonboten Verkiezingsdebat terug: