Scroll Top

Wethouder Sharon Dijksma te gast bij ledenbijeenkomst

Inspraakprocedure Nota Varen Deel 1 verlengd tot 6 februari 2019.

Woonbootvereniging Amsterdam heeft eind januari haar leden in de gelegenheid gesteld direct vragen te stellen aan wethouder Sharon Dijksma (PvdA ,Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit) over de Nota Varen Deel 1. Ruim 60 leden vanuit de hele stad hebben deze mogelijkheid aangegrepen.

De nota vormt de aanzet voor nieuw vaarbeleid om op kortere termijn actie te kunnen ondernemen tegen de toenemende drukte op het water. De nota omvat zowel Amsterdam centrum, waaronder volgens de wethouder ook de Singelgracht valt als ook de andere stadsdelen. Het college hecht veel belang aan de reacties van reders, bewoners, pleziervaarders en andere belanghebbenden en heeft daarom al eerder de inspraakprocedure verlengd tot 6 februari 2019. (https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/meedenken-meepraten/nota-varen-deel-1/)

Van de voorgestelde maatregelen om de drukte op het water te beteugelen werden de meeste vragen gesteld over handhaving, het nachtvaarverbod, de verhoging van het havengeld en de aanpak van de illegale pleziervaart. Verder waren er zorgen over het zogenoemde waterbedeffect, waarbij de drukte door bepaalde maatregelen niet bestreden maar verplaatst wordt naar andere stadsdelen.

Twee nota’s

‘Je kunt niet alles in één keer oplossen’, aldus de wethouder, ‘daarom hebben we twee Nota’s. Nota 1 gaat over de drukte, drukte management en maatregelen die snel en met de beperkte middelen die er nu zijn, genomen kunnen worden om de overlast in te dammen. Nota 2 gaat over ondermeer ligplaatsmanagement passagiersvaart, legale en illegale passagiersvaart, op- en afstapplekken en volgt in een later stadium.’

Nachtvaarverbod

Er is veel te doen over het voorgestelde nachtvaarverbod in het centrum. ‘Het is ook moeilijk, het is openbaar water aan de andere kant er zijn ook bewoners’, aldus de wethouder. ‘ Ze denken: de vliegvelden kennen al een regelgeving voor nachtrust dus waarom zouden we voor de bewoners in de stad niet ook een dergelijke maatregel kunnen instellen? Ja, nachtafsluiting is een stevig voorstel, maar de problematiek is ook stevig, dat zijn de signalen die we van de bewoners hebben gekregen. Ook dit voorstel zit in de inspraakprocedure en daar kunnen mensen op reageren, niet alleen de tegenstanders maar ook de voorstanders, zodat we een goed beeld hebben wat er leeft. Het is heel moeilijk het goed te regelen en een waterbedeffect te voorkomen. Daar zijn we heel erg mee bezig.’

Handhaving

De beperkte handhaving zoals die nu is, komt voor een groot deel door de historie waarbij veel georganiseerd is via verschillende schijven. Daarnaast speelt de actuele wetgeving waarmee de gemeente te maken heeft een grote rol. ‘We kijken nu vooral naar slimme oplossingen met de middelen die we nu hebben, onder andere door bijvoorbeeld veel meer samenwerking tussen handhaving op de wal en het water. Er komt zeker geen armada van handhavers wat ook niet het gewenste duurzame effect heeft.’

Illegale passagiersvaart

De aanpak van de illegale passagiersvaart is lastig. ‘Als iemand een beter idee heeft om de illegale passagiersvaart te beteugelen dan het voorstel om maximaal met 12 mensen op een open sloep te mogen zitten, dan hoor ik het graag. Het is op dit moment het enige voorstel waarover veel belanghebbende partijen het eens zijn en waarmee je dit probleem echt kan aanpakken. Dit probleem heeft een hoge prioriteit.’

Achterstallig onderhoud kades en bruggen

De wethouder is verder geschrokken over de staat van de kades en bruggen in de stad. ‘Het valt niet mee’, meldde ze refererend aan een onderzoek van de gemeente dat nu gaande is, ‘Ik moet vaststellen dat het achterstallig onderhoud van kades en bruggen juist in deze stad, waar ze een groot onderdeel zijn van de basisinfrastructuur, echt heel groot is. Al die kwetsbare kades hebben bescherming nodig. De kosten daarvoor, komt niet alleen uit een verhoging van het havengeld, maar zal voor een groot deel door Amsterdam gedragen moeten worden. Dit zal dan overigens ten koste gaan van andere begrote posten. Ook wordt gekeken om de pleziervaart van buiten de stad financieel te laten bijdragen aan de kosten. Daarnaast zullen de kades echt minder belast moeten worden door zwaar verkeer en moeten we in de toekomst heel anders naar logistiek gaan kijken; er zal meer vanaf het water moeten gebeuren.