Scroll Top

Nachtelijk vaarverbod op Amsterdamse grachten

Amsterdam kiest voor rust op de grachten: vanaf volgend jaar geldt een nachtelijk vaarverbod. De nachtsluiting geldt van 23.00 tot 07.00 uur. Dat is een van de maatregelen die wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer) bekend heeft gemaakt om de overlast op het water te verminderen.

In de Nota Varen staat dat de overlast op de grachten de afgelopen drie jaar met 30 procent is toegenomen. De meeste klachten gaan over geluidsoverlast, veroorzaakt door schreeuwende opvarenden en harde muziek, of boten die te hard varen. Om de overlast terug te dringen komt het college van B en W nu met nieuw vaarbeleid.

Meer maatregelen

Naast een nachtelijk vaarverbod stelt de wethouder ook andere maatregelen voor:

  • Aanpakken van knelpunten met locatie-specifieke maatregelen, zoals keer- en steekverboden of verkeersaanwijzingen.
  • Het invoeren van een verbod om te varen met meer dan 12 mensen aan boord, tenzij je een exploitatievergunning hebt voor passagiersvaart.
  • Stewards, extra handhaving en gedragsbeïnvloeding moeten leiden tot minder overlast bij op- en afstaplocaties.
  • Met de ingang van het nieuwe vergunningsstelsel in 2022 moeten alle nieuwe passagiersvoertuigen uitstootvrij varen. Voor historische voertuigen komt er mogelijk een overgangs- of ontheffingsbeleid.
  • In de nota is ook het nieuwe vergunningenbeleid voor rondvaartboten opgenomen. In het nieuwe voorstel worden 550 vergunningen vergeven. Daarbij mag niemand worden voorgetrokken, benadrukt de gemeente.

Inspraak en meer informatie

Tot 23 januari 2019 is er ruimte voor inspraak op het voorstel van de gemeente, daarna wordt de Nota Varen officieel.

Er is een informatieavond voor bewoners en ondernemers op maandag 17 december in de Zuiderkerk van 17.30 – 21.30 uur.

Nieuw vaarbeleid Gemeente Amsterdam