Scroll Top

Snelheid voor boten in de grachten omlaag

Het college van B en W heeft besloten om de maximum vaarsnelheid in de grachten te verlagen van 7,5 km/u naar 6 km/u. De nieuwe regel gaat in op 1 januari 2017 en geldt voor zowel plezier- als passagiersvaart.

De nieuwe maximumsnelheid wordt ingevoerd om overlast op het water te verminderen. Een verlaging van de maximum snelheid zou ook moeten zorgen voor minder geluidsoverlast voor omwonenden en andere gebruikers van het water. Verder daalt de luchtvervuiling bij een lagere snelheid.

Het is niet bekend hoe de de gemeente de maximum snelheid gaat controleren en handhaven.

Meer informatie

Gemeente Amsterdam
Parool
Volkskrant