Scroll Top

Nulmeting en handhavingsstrategie woonboten actueel

Indienen zienswijze mogelijk tot 1 juli 2020, resultaten nul-meting opvragen kan!

Nu de handhavingsstrategie voor woonboten verder ontwikkeld wordt, speelt de nulmeting van een aantal jaren geleden een belangrijke rol. Tot 1 juli 2020 is het mogelijk een zienswijze in te dienen op het ‘Concept Aanpak nulmeting en handhavingsstrategie woonboten’ . Ook kunnen woonbooteigenaren de resultaten van de nulmeting opvragen.

De gemeente Amsterdam heeft in 2016 en 2017 een nulmeting op alle Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) geregistreerde woonboten uitgevoerd. De nulmeting is gedaan bij arken en zogenoemde scharken (ark met stalen onderbouw). Deze meting wordt gebruikt om een overgangsrecht te creëren naar de nieuwe landelijke wet verduidelijking voorschriften woonboten (Wvvw) die op 1 januari 2018 is ingegaan. Woonboten worden vanaf dan gezien als ‘bouwwerken’. De wet voorziet in een aantal nieuwe en deels strengere eisen aan woonboten.

Woonboten met een erkende ligplaatsvergunning of die anderszins in het bestemmingsplan passen, zullen over het algemeen zonder problemen onder de nieuwe wetgeving vallen. Voor overige situaties is het zaak het onlangs gepubliceerde ‘Concept Aanpak Nulmeting Woonboten inclusief de Handhavingsstrategie Woonboten’ goed te bestuderen.

De meetresultaten zijn destijds door Team Bouwen, Milieu en Water van de Gemeente Amsterdam (Stadsdeelorganisatie Oost) verwerkt in een opnameformulier. Omdat er een reële kans bestaat dat er fouten zijn gemaakt, is het zaak de nulmeting van de meetresultaten op te vragen. Alleen eigenaren kunnen de metingen opvragen en om dit te toetsen is een kopie van de actuele vergunning nodig. Een kopie van je vergunning opsturen is in principe niet verplicht en wellicht ook niet raadzaam mocht je extra willen toetsen welke maatvoering bij de nulmeting is geregistreerd. Alleen het vergunningsnummer en het adres is ook voldoende

Opvragen resultaten nulmeting

Inspraak Concept Aanpak Nulmeting Woonboten inclusief de Handhavingsstrategie Woonboten