Scroll Top

Wat houdt de aangekondigde nulmeting voor woonboten in?

Bij een aantal waterbewoners is een brief van de gemeente in de bus gevallen met de mededeling dat hun woonboot binnenkort wordt opgemeten voor een zogenoemde 'nulmeting'. Wat betekent dat precies?

De nulmeting betreft arken en zogenoemde scharken (ark met stalen onderbouw). Deze meting doet de gemeente om een overgangsrecht te creëren naar de nieuwe landelijke wet die waarschijnlijk ingaat op 1 juli 2017. Woonboten worden vanaf dan gezien als ‘bouwwerken’.

De wet voorziet in een aantal nieuwe en deels strengere eisen aan woonboten. Woonboten met een erkende ligplaatsvergunning zullen over het algemeen zonder problemen onder de nieuwe wetgeving vallen. Voor overige situaties is het zaak je nu al goed te informeren.

De nulmeting vindt plaats tot medio April 2017 en wordt gefaseerd gedaan. Dus waterbewoners die nog geen brief hebben gekregen, kunnen die nog verwachten. De projectleider werkt bij Stadsdeel Oost en daarom staat dat stadsdeel (op dit moment nog) boven alle brieven.

Wil je precies weten hoe het zit, lees dan de brief aan de bewoners.