Scroll Top

WVA pleit voor helder verplaatsingsprotocol voor woonboten bij kadeherstel

Woonbootvereniging Amsterdam blijft aandacht vragen voor een verplaatsingsprotocol. Voorzitter Sander Rutten sprak op 20 mei in bij de Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water (MLW).

Zijn boodschap: bootbewoners moeten weten waar ze aan toe zijn bij verplaatsing van hun huis. Het onderhoud van de kades is al begonnen en de verplaatsingen van boten is in zicht. Maar een duidelijk verplaatsingsprotocol laat nog op zich wachten.

De gemeente moet nu dus echt versneld in actie komen.

Terugkijken

Kijk hier de raadsvergadering terug (vanaf 30:00 min)

Dit is de hele spreektekst

Amsterdam 20 mei 2021

Beste leden van de Commissie MLW,

Mijn naam is Sander Rutten en ik spreek hier als voorzitter van de Woonbootvereniging Amsterdam. Ik benader jullie in het kader van het noodzakelijke kadeherstel. Dit heeft zoals bekend grote impact op de stad – en met name op de waterbewoners.

Het protocol voor verplaatsing van de woonboten dat nu door de gemeente wordt gehanteerd is gedateerd. Het geeft geen duidelijkheid voor de gemeente zelf, en zeker niet voor de waterbewoners bij tijdelijke verplaatsingen.

Het overleg met de gemeente is al een jaar geleden begonnen. Maar we constateren dat de gemeente, ondanks het feit dat we hier in deze commissie al eerder aandacht voor hebben gevraagd, nu echt achter de feiten aan begint te lopen.

De eerste boten worden binnenkort al verplaatst, maar het protocol is dan nog niet af. Op dit moment ontvangen bewoners al individuele verplaatsings-overeenkomsten. Maar dit zou eigenlijk gebaseerd moeten zijn op een geüpdate versie van het protocol.

Wethouder Egbert de Vries heeft op onze ledenvergadering aangegeven dat dit belangrijk is.

Daarom hebben wij – om de snelheid te bevorderen – een eerste versie gemaakt. De gemeente is nu bezig met het verzamelen van alle document en herschrijven van dit protocol. De verwachting is echter dat dit protocol nog maanden op zich laat wachten, terwijl vele boten dan dus al verplaatst moeten zijn.

Dit geeft niet alleen de gemeente veel extra werk – tenslotte uit zich dit in veel versies van individuele verplaatsingsovereenkomsten – maar schept ook veel onduidelijkheid in rechten en plichten van de woonboot bewoners. Hierbij constateren wij dan weer vertraging in uitvoer.

Wij vragen de wethouder hierbij nogmaals vaart te maken met het nieuwe protocol, en meer duidelijkheid te scheppen voor de woonbootbewoners hoe te gaan handelen tot het protocol gereed is.

Groet,

Sander Rutten