Scroll Top

Watervisie Amsterdam 2040

De gemeente Amsterdam heeft de concept Watervisie 2040 gepresenteerd. In het plan staat hoe het water in de toekomst benut kan worden.

In januari 2016 is door de gemeente Amsterdam de Watervisie Amsterdam 2040 gepresenteerd als concept. Dit is een groot plan waarin staat hoe het water in de toekomst voor bewoners, bezoekers en vrachtverkeer, veel intensiever benut kan worden dan nu.

Het plan omvat alle stadsdelen en rijkt in de toekomst ook over de stadsgrenzen heen. De termijn om een zienswijze in te dienen is inmiddels verstreken. In mei of juni vindt de definitieve behandeling en vaststelling plaats in de gemeenteraad.

Download de Watervisie