Scroll Top

WVA spreekt raadscommissie Wonen en Bouwen aan op onrechtmatige boetes

Op woensdag 19 mei heeft Sander Rutten, voorzitter van de Woonbootvereniging Amsterdam, ingesproken over opgelegde boetes aan woonbootbewoners n.a.v. vermeende illegale vakantieverhuur. De boetes lopen op tot wel 20.000 euro.

Is jou ook een onterechte boete opgelegd?

Laat het ons weten via info@woonbootverenigingamsterdam.nl. Vanuit het speciaal hiervoor opgerichte juridische fonds zullen we een gezamenlijke actie opzetten om deze boetes ongedaan te maken.

Terugkijken

Kijk hier de raadvergadering terug (vanaf 1:08 uur)

Dit is de hele spreektekst

Amsterdam 19 mei 2021

Beste leden van de commissie wonen & bouwen,

Mijn naam is Sander Rutten en spreek hier als voorzitter van de Woonbootvereniging Amsterdam. Doorgaans laten we ons op dit dossier vertegenwoordigen door Amsterdam Gastvrij, de belangenvereniging voor particuliere verhuurders. Nu betreft het echter een woonboot specifieke situatie.

De afgelopen tijd zijn er extreem hoge boetes, oplopend tot wel €20.000,- opgelegd aan bootbewoners. Zij zouden in 2020 in strijd met de regels, hun woning (woonboot) hebben verhuurd in het kader van vakantieverhuur en worden beticht van ‘woonfraude’.

Het onderzoek door de gemeente laat echter zien, dat deze bewoners netjes volgens de kenbare regels hun woning hebben verhuurd. Nooit meer dan 4 personen en conform de 30 dagen grens. Ook zijn er geen meldingen van overlast bekend.

Deze bewoners hebben zelfs geprobeerd melding te doen van verhuur, zoals verplicht vanaf januari 2020. Maar die meldplicht bleek in strijd met de wet en verviel weer. Daarna werd een vergunningensysteem opgetuigd, dat midden in de zomer, in augustus 2020 van kracht bleek te zijn geworden.

De aanleiding voor deze torenhoge boetes was het eenmalig verhuren zonder vergunning in het jaar 2020 en bovendien in strijd met de inmiddels ook weer ingestelde meldplicht. De verwarring bij bewoners was en is groot.

Bij de vergunning- en meldplicht voor woonboten blijkt nu door de gemeente weer een fout te zijn gemaakt. Een recent advies van uw eigen bezwarencommissie vermeldt dat er voor woonboten in het jaar 2020 en daarvoor geen vergunning- en meldplicht bestond bij vakantieverhuur en/of een B&B. Dit omdat woonboten, kort gezegd, geen onderdeel zijn van het wettelijk puntenwaarderingssysteem voor de categorieën woningen die vallen onder die vergunning- en meldplicht. (op grond van art. 21 van de Huisvestingswet en de HV 2020).

Dat woonboten inmiddels nu wel expliciet worden vermeld als vergunning- en meldplichtige woningen in de per 1 januari 2021 aangepaste huisvestingsverordening, doet daar niks aan af.

We vertrouwen erop dat de gemeente deze boetes per abuis heeft opgelegd. We verzoeken u daarom de boetes zo spoedig mogelijk in te trekken en ervoor te zorgen dat bootbewoners dit soort boetes niet meer opgelegd krijgen over het jaar 2020. Dit voorkomt dat bootbewoners in paniek raken en zelfs in de schulden steken voor het voeren van onnodige juridische procedures.

Bovendien willen we de wethouder verzoeken om deze informatie over het niet bestaan van een vergunning- en meldplicht voor woonboten in het jaar 2020 online te plaatsen,

Dank u,

Sander Rutten