Scroll Top

Vakantieverhuur verder ingeperkt, gevolgen waterbewoners onduidelijk

De gemeenteraad van Amsterdam heeft deze week tijdens de behandeling van de huisvestingsverordening  besloten de vakantieverhuur per 1 januari 2019 verder aan banden te leggen.  Dit kan grote gevolgen hebben voor waterbewoners die hun boot geheel of gedeeltelijk aanbieden voor vakantieverhuur. 

Woonboot en Bed & Breakfast

De gemeente is van plan om vanaf januari 2020 een vergunningstelsel in te voeren voor B&B’s. Voor bestaande B&B’s komt er een overgangsregeling. Om aanspraak te kunnen maken op de regeling moet je je uiterlijk op 31 december 2018 aanmelden bij de gemeente. Hoe de regeling eruit gaat zien is nog onduidelijk. 
Een eventuele overgangsregeling geldt niet voor B&B-houders die na deze datum hun B&B aanmelden. Juridisch lijkt dit niet houdbaar en moet je ook na 31 december 2018 de mogelijkheid hebben te kunnen bewijzen dat je een B&B had.

Consequenties waterbewoners

Aangezien woonboten nog niet onder de huisvestingsverordening vallen, is het onduidelijk welke consequenties de huisvestingsverordening heeft voor woonbootbewoners. De vereniging zit er bovenop en we houden je via deze website op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

B&B voor 1 januari 2019 aanmelden

Zowel over de overgangsregeling zelf als over de toekomstige status van woonboten daarin is nog veel onduidelijkheid, daarom is het bewijstechnisch wellicht toch handig om je voor de deadline van 1 januari 2019 aan te melden. Dit geldt zowel voor bestaande als toekomstige B&B’s.

Airbnb

Verder is besloten dat de maximale termijn voor vakantieverhuur in Amsterdam definitief wordt teruggedraaid naar maximaal 30 dagen. De wijziging gaat in op 1 januari 2019.

Voor vakantieverhuur van woonboten gelden nog de regels uit 2018, zo staat op de website van de gemeente Amsterdam. Dat betekent dan een woonboot nog steeds 60 dagen per jaar mag worden verhuurd.

Regels voor toeristische verhuur van woonboten

Meer informatie

Meer informatie over de B&B-regelingen en je aanmelden voor de overgangsregeling kan op de website van de gemeente Amsterdam:

Gemeente Amsterdam | Aanmelden
Gemeente Amsterdam | Wonen en leefomgeving
Amsterdam Gastvrij